با وجود کاهش پناهجویان، کارهای زیادی باید انجام شوند | آلمان و جهان | DW | 12.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

با وجود کاهش پناهجویان، کارهای زیادی باید انجام شوند

چالش های ناشی از سرازیر شدن پناهجویان در آلمان و همچنین کار روی دوسیه های آن ها در واقع معرف یا شاخصه های این بحران است. در آلمان با وجود کاهش شمار پناهجویان، کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

با جمعاً 5000 مهاجر در ماه مارچ، به طور مقایسوی افراد کمتری به آلمان آمده اند، یعنی تقریباً روزانه 200 نفر. این تازه ترین ارقامی است که توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال در برلین اظهار داشته است. در ماه جنوری هنوز روزانه 2000 نفر به آلمان می آمدند. وزیر نامبرده گفت که کاهش تعداد کسانی که به آلمان می آیند اساساً به طور عمده مربوط به مسدود شدن راه بالقان می باشد. به این ترتیب او علناً اعتراف نمود که آلمان از آن تدابیر ملی در بالقان سود برده است که خود همواره رد می کرده است. با اینهم مناقشه با اتریش و کشورهای بالقان غربی به گفته دیمیزیر اکنون حل شده است. دلیل آن این است که با امضای توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه، محفوظ گردیدن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و راهیافت اروپایی اکنون کاهش پایدار به وجود آمده است. روز پنجشنبه ضمن ملاقات وزرای آلمان و فرانسه، انگلا مرکل یک بار دیگر تاکید نمود که پرداختن به حفاظت از مرز خارجی باید با مخالفت با بستن مرزهای ملی صورت گیرد.

کدام پیش بینی در مقیاس سالانه وجود ندارد

البته صرف یک راه در حال حاضر «مسدود» شده است. احتمالاً در لیبیا صدها هزار پناهجوی جدید و عمدتاً از کشورهای افریقایی انتظار عبور از مدیترانه به اروپا را می کشند. از گیرد مولر وزیر کمک های انکشافی نقل شده است که باندهای قاچاقبران پیشاپیش «کاملاً در حال عملیات اند».

در آغاز هفته در یک نشست تخصصی روی سیاست مهاجران در اکادمی فدرال برای سیاست پناهجویان یک نقشه غیررسمی ترسیم شده بود که حدود بیست راه جدید پناه جستن به اروپا را نشان می داد. بنابراین وزیر داخله فدرال نخواست کدام پیش بینی در مقیاس سالانه ارائه کند، زیرا چنین امری جدی نخواهد بود.

مامورین سخت کوش

هنوز هم صدها هزار پناهجو در آلمان وجود دارند که دوسیه های شان باید توسط ادارات ارزیابی گردد. دو وجه مشخص در این مورد معلومات می دهد که چگونه با آن ها برخورد صورت می گیرد. نخست به اصطلاح "سیستم آسان" می باشد که مهاجران ثبت دفتر می گردند و دیگرش شمار درخواست های پناهندگی می باشد. مسئول این بخش اخیر اداره فدرال برای پناهجویان می باشد. در ماه های اخیر تعداد کارمندان این اداره نهایت زیاد گردیده است که توسط برخی سازمان ها و مشاورین بیرونی سازماندهی می گردد. در نتیجه، به گفته فرانک یورگن وایزه رئیس اداره فدرال برای پناهجویان و مهاجران شمار تصمیم گیری در مورد پناهندگان در ربع اول سال 2016 در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته سه چند گردیده است. دو سوم آن ها اجازه یافته اند در آلمان بمانند و تصمیم گیری در مورد پناهندگی آن ها مثبت بوده است.

هنوز هم پناهجویان از بالقان غربی به آلمان می آیند

برای پناهجویان به اصطلاح مراکز مواصلت یا مراکز اولیه ثبت نام در سرتاسر کشور ایجاد شده است تا با سرعت به امور شان رسیدگی شده بتواند. در خلال یک هفته موارد ساده در اینجاها ارزیابی می شوند. چنانکه افرادی که از سوریه آمده اند، اجازه ماندن می یابند و یا کسانی که از کشورهای بالقان غربی آمده اند امکانات اندکی برای کسب پناهندگی در آلمان دارند.

برای این گروه اخیر حکومت آلمان فدرال قانون را تغییر داده است. چنانکه وزیر داخله فدرال گفت این امر اکنون اثرش را نشان می دهد. به طور مثال در نخسیتن ربع سال درخواست های پناهندگی از البانیا از حدود 6500 مورد به 3600 درخواست و از صربستان از 9000 مورد به 2600 درخواست کاهش یافته است. با اینهم دیمیزیر گفت که ارقام از این هم باید پایین تر بیاید.

به زودی "کشورهای مبدای امن" بیشتری اعلام می شوند

تونس، الجزایر و مراکش در سیاست جدید در قبال مهاجران، در جمله ده کشور ظاهر نمی شوند که در صدر لیست قرار دارند. این سه کشور افریقای شمای نیز قرار است «کشورهای مبدای امن» اعلام گردند. در نتیجه این امر امکان پذیرش پناهنده از آن ها بسیار اندک خواهد بود. هنوز باید این قانون تصویب پارلمان را به دست آورد. علاوه بر این گفته می شود که افراد زیادی از این کشورها در آلمان می باشند. آن ها هنوز این فرصت را نداشته اند که درخواست پناهندگی بدهند. زیرا تعیین یک وعده ملاقات با ادارات ماه ها را در بر می گیرد.

بهتر شدن روند ثبت

در ربع اول سال جاری تقریباً روزانه 2000 پناهجو در "سیستم آسان مرکزی" تازه ثبت دفتر شده اند. این موارد بسیار بیشتر از آنچه می باشد که پناهجویان تازه به آلمان آمده بودند. توضیح چنین تفاوتی در به اصطلاح "خلاء آسان" وجود دارد. یعنی هزاران مهاجر در آلمان اصلاً به طور رسمی ثبت نام نگردیده اند. البته این خالیگاه اکنون کوچکتر شده است. این امر از یک سو دسترسی ساده را به تناسب پناهجویان نشان می دهد. از جانب دیگر این ارقام حدود 70 درصد در سال افزایش یافته است.

شمار" ارقام نامعلوم" چقدر بلند است؟

با اینهم هنوز مهاجران غیرقانونی زیادی در آلمان وجود دارند. اینکه چه تعداد، وزیر داخله آلمان فدرال نخواست رقم آن را بگوید. حلقه های وزارت داخله ارقام نامعلوم را بین 350 تا 500 هزار نفر می خوانند. طبق تخمین ها در این جمله یک درصد «خطر آفرینان» یا تروریست های بالقوه نیز وجود دارند. نه تنها چنین گروه هایی علاقه ای به ثبت نام شان ندارند، همچنان کسان دیگری نیز در جمله ایشان می باشند که امکان اندک برای اقامت دارند، زیرا به طور مثال از یک کشور مبداء امن آمده اند. آن ها از برگرداندن شان ترس دارند و به جای آن ترجیح می دهند که یا با خویشاندان شان زندگی نمایند و یا کار سیاه کنند. تنها برای همین منظور به طور مثال در ایالت بایرن، در ایستگاه های قطار افراد هدفمندانه کنترول می شوند.

DW.COM