بان کی مون اقدامات اتحادیه اروپا علیه پناهجویان را تقبیح کرد | آلمان و جهان | DW | 28.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بان کی مون اقدامات اتحادیه اروپا علیه پناهجویان را تقبیح کرد

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از سیاست های « محدود کننده فزاینده» کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه پناهجویان انتقاد کرد. روز چهارشنبه سیاستمداران در اتریش محدودیت بر پناهندگی را بیشتر افزودند.

با آنکه بان از کسی نام نبرد، اما یک روز پس از آنکه در مورد محدود گردانیدن حقوق پناهجویان در پارلمان اتریش با کسب ۹۸ رای در برابر ۶۷ رای سخن می گفت، چیزی را پنهان نکرد. این قانون به آن کشور اجازه می دهد درخواست پناهندگی افرادی را رد کند که از جنگ ها، مثلاً جنگ داخلی سوریه فرار کرده اند. در این جنگ از پنج سال به اینسو ۴ میلیون انسان بیجا شده است.

دبیرکل ملل متحد روز پنجشنبه گفت:« چنین سیاست هایی تاثیر منی بر مکلفیت های دولت های عضو در تحت قوانین بشر دوستانه بین المللی و قوانین اروپایی می کند».

اتریش در مسیر راه عمده جنوب به شمال اتحادیه اروپا برای مهاجرین قرار گرفته است و سالانه طوری که در ۲۰۱۵ معلوم گردید، ۹۰ هزار درخواست پناهندگی می داشته باشد که این دومین تعداد بلند را برحسب سرانه در اتحادیه اروپا تشکیل می دهد. احزاب مخالف حکومت و گروه های حقوق بشری این قانون اتریش را تقیبح می کنند و سازمان پناهجویان ملل متحد هشدار می دهد که این قانون « عمده ترین اصل حمایت از پناهجویان را از بین می برد.»

افزایش بیگانه ستیزی

اکنون شاید مقامات اتریشی یک « حالت اضطراری» شش ماهه را وضع کنند که نشان بدهند افزایش آمدن پناهجویان « امنیت ملی» را تهدید می کند. مقامات می توانند این حالت اضطراری را سه بار دیگر برای شش ماه تمدید کنند. وقتی که این وضعیت به راه افتاد، حالت اضطراری تنها به پناهجویانی اجازه خواهد که اقارب شان قبلاً به اتریش آمده اند و یا کسانی باشند که در کشورهای همسایه مانند هنگری برای عبور از مرزها با خطر مواجه باشند.

Brenner Österreich

مخالفان قانون ضمن اعتراض به روی لوحه ای کلمه "خوش آمدید" را با رنگ سپری کرده اند

این قانون جدید، همچنان خواهان « پناهندگی محدود» است که با تعیین پیشاپیش مدت اقامت، مانع آن می شود که پناهجویان در اتریش مقیم گردند. این قانون یک جا شدن مجدد با اعضای خانواده در اتریش را نیز بسیار دشوار می گرداند. این قوانین جدید به طور گزینشی شمار اندکی مانند صغیران و زنان بار دار را مستثنی قرار می دهد.

ولفگنگ زوبوتکا وزیر داخله اتریش تاکید نمود که آن کشور چاره دیگری نداشت « چون بسیاری از اعضای دیگر اتحادیه اروپا نقش شان را انجام ندادند» تا در مرز شان مانع عبور پناهجویان گردند.با اینهم به نظر نمی رسد که چنین دلایلی بان کی مون و دیگران را قناعت داده باشد.

بان در برابر نمایندگان پارلمان اتریش گفت که « ما یک مکلفیت اخلاقی و سیاسی برای کمک کردن در برابر کسانی داریم که از جنگ ها و تخطی های حقوق بشر فرار می کنند.» او همچنان افزود که در برابر « خارجی هراسی فزاینده » در اتریش، کشور همسایه اش آلمان و سرتاسر اتحادیه اروپا هشدار می دهد.

سال گذشته حدود یک میلیون انسان که بیشتر از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان می باشند به اروپا آمدند. بعد از جنگ جهانی این بیشترین شمار افراد بیجا شده در این قاره می باشد. کشورهای اتحادیه اروپا تا به آنجا جلو رفتند که یک موافقتنامه مورد مناقشه را در مورد برگرداندن این پناهجویان با ترکیه منعقد کردند که به این بلوک اجازه می دهد تا پناهجویانی را که درخواست های پناهندگی شان رد شده است، به ترکیه با این شرط بفرستند که در بدل هر سوریایی ای که از یونان به ترکیه می آید یک سوریایی در ترکیه در اروپا قبول شود. هرچند این موافقتنامه پس از انفاذ آن منتج به کاهش بسیار زیاد تعداد مهاجرانی شد که به اروپا می آیند، در هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت هشدار داد که شمار این افراد دو باره افزایش یافته است.

DW.COM