باز گشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش یافته است | افغانستان | DW | 29.07.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

باز گشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش یافته است

ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان ولایت ننگرهار می گوید که از یک ماه به اینسو برگشت مهاجران افغان از پاکستان 80 درصد افزایش یافته است.

پس از آنکه در بندر تورخم چهار بار زد و خوردهایی بین سربازان افغان و پاکستانی بر سر ساختن یک دروازه صورت گرفت، حکومت پاکستان بعد از آن با مهاجران افغان برخورد خشونت بار را شروع کرد و برخی را مجبور به ترک آن کشور گردانید. در این زد و خورد ها که در ماه رمضان صورت گرفت در هر دو طرف کشته و زخمی به جا گذاشت.

غلام حیدر فقیر زی رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان ولایت ننگرهار به دویچه وله گفت که در یک ماه گذشته از طریق بندر تورخم در حدود سه هزار خانواده واپس به وطن برگشته اند که برعلاوه اهالی ولایت ننگرهار، باشندگان سایر ولایات نیز در بین شان می باشند.

او افزود: «از یک ماه به اینسو 2702 خانواده به وطن آمده اند که از آن جمله 359 خانواده آن اسناد دارند.»

نامبرده افزود که در ماه گذشته در حدود 900 نفر به دلیل نداشتن اوراق مهاجرت از طریق پولیس پاکستان در تورخم به حکومت افغانستان سپرده شده اند.

او می گوید عودت کنندگانی که سند مهاجرت داشته باشند، برای هر عضو خانواده شان تا 400 دالر امریکایی کمک می شود، اما کسانی که اسناد ندارند، از طریق یک اداره ملل متحد به آن ها به ارزش 300 دالر امریکایی مواد خوراکی و غیر خوراکی کمک می شود.

Afghanische Flüchtlinge in Pakistan

یک نمونه سند اجازه اقامت مهاجران افغان در پاکستان

از جانب دیگر برخی عودت کنندگان می گویند که پاکستان با مهاجران افغان بسیار رفتار خراب دارد که از همین جهت بسیاری مجبور می گردند به وطن برگردند.

یکی از بازگشت کنندگان گفت: «در آنجا زندگی بی عزتی است، اگر پادشاه هم باشی در آنجا فقیر هستی. در کشور خود اگر فقیر هم باشی وطن خودت هست.»

یک عودت کننده دیگر گفت: «هرگاه کسی را جایی بیینند دستگیر می کنند و به زندان می اندازند. در آنجا پولش را می گیرند و باز به سرحد می آورند و به حکومت افغانستان می سپارند.»

آن ها می گویند که حکومت برای عودت کنندگان به کشور در پهلوی تهیه سرپناه کمک های ضروری دیگری نیز بکند.

با اینهم یک تعداد که اسناد مهاجرت ندارند از جریان توزیع کمک ها ناخشنود اند و می گویند با آنها هیچ گونه کمک نشده است.

UNCHR Logo und Flüchtlingskind

مهاجرانی که اسناد اقامت در پاکستان ندارند با برگشت از کمک های اندکی برخوردار می شوند

یک خانم بیوه که به وطن عودت کرده است می گوید: «کسی به من چیزی نداد. آمدیم در اینجا روز ما را گذشتاندیم کسی چیزی هم نداد. ما در اینجا زمین داریم، اما در آن خانه آباد کرده نمی توانیم، زیرا توانایی اش را نداریم.»

مانند این خانم شمار دیگر عودت کنندگان به کشور نیز که اسنادی ندارند از حکومت افغانستان و ادارات کمکی شکایت می کنند.

غلام حیدر فقیرزی رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان ولایت ننگرهار موجودیت چنین مشکلاتی را تایید نموده و می گوید در صدد یافتن راه حلی برای آن است. نامبرده می گوید: «حال این کمک ها کم شده است. ما امروز با مسئولین ملل متحد نشست داشتیم. ما به آن ها پیشنهاد افزایش کمک ها را نمودیم، اما آن ها می گویند که ما از 16 درصد بیشتر کمک نمی توانیم، اما اطمینان داد که در ارتباط با افزایش کمک ها با مرکز شان تماس می گیرد.»

در حال حاضر بیش از دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که حدود یک و نیم میلیون آن ثبت دفتر شده ه اند و سند اجازه اقامت در آن کشور دارند.

DW.COM