1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

ایالت های آلمان در رابطه با سند تأخیر اخراج پناهجویان عملکرد متفاوت دارند

ایالت های آلمان در رابطه با ارائه سند تأخیر اخراج یا "دولدونگ" به پناهجویانی که آلمان را باید ترک کنند، برخورد متفاوت دارند. حکومت آلمان یکی از دلایل عمدۀ ارائه سند "دولدونگ" را فقدان اسناد سفر این پناهجویان می خواند.

روزنامۀ آلمانی "ویلت" به اساس پاسخی که حکومت آلمان در برابر پرسش جناح پارلمانی حزب چپ ها ارایه کرده است، گزارش داده است که طور مثال در ۳۰ جون سال روان در ایالت بایرن تنها ۹۲۸۳ پناهجو سند "دولدونگ"( تحمل اقامت در آلمان) داشته اند، در حالیکه این رقم در ایالت بادن وورتمبرگ ۳۶۰۵۸ پناهجو و در ایالت نورراین وستفالن حتی به ۴۶۰۵۸ پناهجو می رسیده است.

در ایالت بایرن که جمعیت آن به تقریباً ۷۰۰ هزار نفر می رسد، شمار پناهجویانی که یک سند تأخیر اخراج یا "دولدونگ" را به دست آورده اند ۳۲۱۳ تن بوده است. این بزرگترین رقم در میان ایالت های دیگر کم جمعیت آلمان است.
واژۀ "دولدونگ" در زبان آلمانی به مفهوم "تحمل" است و سندی به این نام به آنعده از پناهجویانی داده می شود که تقاضای پناهندگی شان رد شده و آلمان را باید ترک کنند، اما اخراج این افراد به دلایل گوناگون به تعویق می افتد، و تا زمان اخراج شان به اصطلاح "تحمل" می گردند.

یوآخیم هِرمن وزیر داخلۀ ایالت بایرن (از حزب سوسیال مسیحی) دلیل شمار اندک پناهجویان با سند "دولدونگ" در این ایالت را تلاشی برای "پیشبرد امور اداری به مؤثرترین وجهه ممکن" خواند. هرمن افزود که ادارۀ فدرال در امور مهاجرین پناهجویان، محکمۀ اداری و ادارۀ امور خارجی ها تا حد ممکن باید در یک محل تصامیم خود را اتخاذ کنند. به قول وی با چنین شیوه ای از رد و بدل شدن نامه های اضافی و سفر های بی موجب جلوگیری می شود.

به قول روزنامۀ "ویلت" در همه ایالت های آلمان بیشتر از همه "نبود اسناد سفر" یا پاسپورت منجر به ارایه "دولدونگ" به پناهجویان رد شده می گردد. به تأسی از پاسخ حکومت، ۲۲ درصد جمعاً ۱۶۸۲۱۲ پناهجوی که تقاضای پناهندگی شان رد گردیده و سند دولدونگ در دست دارند، به همین دلیل اخراج شان به تأخیر افتاده است.
همچنان در رابطه با پناهجویانی که اخراج شان از آلمان به دلایل صحی به تعویق می افتد، تفاوت ها میان عملکرد ایالت های این کشور وجود دارد. در مورد این دسته از پناهجویان نیز ایالت بریمن با ارایه ۱۶۵ سند "دولدونگ"، در تناسب با جمعیت اش، بیشترین رقم را دارد. اما در میان ایالت های با جمعیت زیاد، نوردراین وستفالن با ۶۵۷ دولدونگ در بالاترین ردیف قرار دارد. در ایالت بایرن شمار پناهجویانی که باید آلمان را ترک کنند، اما به دلیل بیماری سند دولدونگ گرفته اند، تنها ۱۳۵ تن بوده و در ایالت مکلنبورگ فروپومرن هیچ پناهجو از این دسته وجود نداشته است.

وزیر داخلۀ ایالت بایرن گفته است که در سطح ایالتی بیشترین تلاش را به خرج می دهد، اما این تلاش ها زمانی با موانع برمیخورند که کشور های مبداء از پذیرش شهروندان شان خودداری کنند. او به همین دلیل خواستار "توافقات مشخصی با کشور های مبداء از سوی حکومت فدرال، حمایت بیشتر مالی این کشور ها از سوی اتحادیۀ اروپا، و همچنان کاستن کمک های مالی انکشافی به این کشور ها، در صورت عدم همکاری آنها" شده است.

DW.COM