1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"اکواریوس" آلمانی 8000 پناهجو را از غرق شدن نجات داده است

"اس. او. اس. مدیترانه" یک سازمان امدادی خصوصی آلمانی است که با کشتی اش به نام "اکواریوس" تا به حال شمار زیادی از مهاجرین را از خطر غرق شدن از بحیره مدتیرانه نجات داده است.

Medecins Sans Frontieres Europa Seenotrettung (picture-alliance/AP Photo/B.Janssen)

"اکواریوس" کشتی نجات سازمان امدادی آلمانی در بحیره مدیترانه

براساس گزارش سازمان امدادی خصوصی "اس. او. اس. مدیترانه" که مربوط به یک گروه جامعه مدنی است، آنها موفق شده اند که 7844 انسان را از خطر غرق شدن در آب های بحیره مدیترانه نجات دهند.

"اکواریوس" کشتی نجات این سازمان امدادی در ماه فبروری سال گذشته از برمرهافن، شهر بندری آلمان، طی یک ماموریت نجات به سوی لامپدوزا جزیره ایتالیایی حرکت کرد.

اکنون یک سال بعد از آن قرار است این سازمان به روز چهارشنبه توسط مقامات شهر در برمن مورد استقبال و تقدیر قرار گیرد.

این سازمان بیش از 4000 انسان را از کشتی های شکسته به کشتی اش "اکواریوس" انتقال و به این وسیله از خطر غرق شدن نجات داده است. سه کودک از والدین مهاجر در  این کشتی به دنیا آمده اند.

شمار بیشتر آورگان از کشور های افریقایی واقع در جنوب صحرای بزرگ افریقا آمده اند. به صورت فزاینده افراد زیر سن نیز سفرخطرناک از طریق بحیره مدیترانه قبول می کنند که غالباً بدون همراه بزرگسالان شان هستند.

گروه کشتی نجات، متشکل از دوازده نفر آگاه به امور بحری اند و دوازده کار شناس دیگر نیز به این گروه افزوده می شود که به تیم جستجوگران، تیم نجات و نیز کارمندان طبی تعلق دارند.

براساس اظهارات این سازمان، هزینه های فعالیت های نجات آنها، روزانه 11 هزار یورو است که توسط جمع آوری اعانه آن را تمویل می کنند. در شهر برمن نیز بعد از استقبال توسط مقامات شهر از این سازمان، مراسم صرف طعام به منظور جمع آوری اعانه برنامه ریزی شده است. 

تیمون مارزالک، رئیس سازمان "اس او اس مدیترانه" می گوید که همواره انسان های بیشتری از لیبیا در قایق های بادی نامساعد برای بحر، راهی سفر خطرناک به سوی اروپا می شوند و سازمان امدادی اسپانیایی "پرواکتیف اوپن آرمز" در زمستان در آنجا یگانه کشتی نجات متعلق به یک گروه جامعه مدنی است که فعال می باشد.

epd/hm