اکثریت آلمانی ها خواستار حقوق مساوی برای پناهجویان زیر سن اند | مهاجرت به اروپا | DW | 15.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اکثریت آلمانی ها خواستار حقوق مساوی برای پناهجویان زیر سن اند

یک نظرخواهی نشان داده است که اکثریت آلمانی ها خواهان وضعیت بهتر حقوقی برای کودکان و نوجوانان پناهجو اند. این نظرپرسش به مناسبت روز جهای کودک راه اندازی شده بود.

یک نظر پرسی از سوی "انفراتست دیماپ"، که یک نهاد تحقیقاتی در آلمان است، نشان داده است که ۶۹ درصد پرسش شوندگان به این نظر اند که همه کودکان در آلمان باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. در این نظر پرسی، که به سفارش مؤسسۀ آلمانی حمایت از کودکان صورت گرفته است، ۲۸ درصد مردم گفته اند که به پناهجویان جوان نمی توان به صورت فوری امکانات مساوی داد.

بیشتر از نیم شهروندان آلمان (۵۴ درصد)، که در نظرخواهی شرکت کرده بودند، افزون بر آن گفته اند که حاضر اند طور مثال با کمک های مالی و یا مددرسانی های افتخاری برای ایجاد سهولت ها در زندگی پناهجویان خوردسال، شخصاً در حمایت از آنها سهم بگیرند. ۴ درصد پرسش شوندگان گفته اند که قبلاً به کمک های خود به کودکان و نوجوانان پناهجو آغاز کرده اند.

توماس کروگر، رئیس مؤسسۀ آلمانی حمایت از کودکان نتایج این همه پرسی را دستور واضحی برای اداره های ایالتی و فدرال آلمان خوانده است که در راستای کاهش و محو تبعیض علیه مهاجران جوان دست به کار شوند و "از همان آغاز راه را برای یک آیندۀ روشن برای آنها هموار سازند". به قول وی قوانین پناهندگی در آلمان در بسیاری موارد در تضاد با کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل قرار دارند و پناهجویان جوان را به گونۀ سیستماتیک به حاشیه می کشانند.

کروگر همزمان یادآور شد که یکپارچگی اجتماعی در آلمان باید حفظ گردد. او اظهار داشت که اکثریت کسانی که برای حمایت از کودکان و نوجوانان پناهجو آمادگی نشان داده اند، از اقشاری با درآمد بالا و سطح بلند تحصیلی اند.

در این نظرپرسی در سراسر آلمان از ۱۰۰۸ آلمانی که بیشتر از ۱۸ سال عمر داشته اند، از طریق تلفون پرسش صورت گرفته است. انگیزۀ راه اندازی این نظرپرسی، روز جهانی کودک در سه شنبه آینده گفته شده است.

DW.COM