1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اوباشان یک پناهجو را در آلمان به درخت بستند

یک پناهجوی روانی توسط چهار مرد شامل یک سیاستمدار محلی در شهر زاکسن یکی از مناطق شرقی آلمان مورد لت و کوب قرار گرفته و به درخت بسته شد. از آغاز بحران مهاجرت تا اکنون این منطقه شاهد حملات متعدد بالای پناهجویان بوده است.

سه مرد اوباش بر یک سوپر مارکیت یورش برده و پس از بیرون کردن یک جوان پناهجو او را به درخت بستند. گفته می شود که این پناهجوی تبعه عراق بوده و با مشکل روانی دچار بوده است. ویدیویی که از جریان درگیری این افراد با پناهجو در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده مبین یک درامه فیلمی ناشی از بدرفتاری نبوده، بلکه نشان دهنده زندگی حقیقی خشونت آمیزیست که در یکی از شهر های کوچک شرقی آلمان "آرنسدورف از مربوطات ایالت دریسدن" انجام شده است.

صحنه لت و کوب این پناهجو با یک کمره دستی تصویر برداری شده و در 31 ام ماه می در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده بود. اما بر بنیاد گفته های پولیس این واقعه ده روز پیش از آن در 21ام همان ماه صورت گرفته بود.

در ویدیو نشر شده دیده می شود که این جوان پناهجوی 21 ساله بوتل مشروب الکولی در دست داشته با فروشنده مغازه "نیتو" در حال گفتگو می باشد. بر اساس گفته های پولیس، این پناهجو یک کارت مصرفی تیلفون را در همان روز از نیتو خریداری نموده و به دلیل روبرو شدن با مشکلات در فعال سازی آن، دو بار به این مغازه مراجعه نموده بود. فروشنده در هر دو مرتبه پولیس را خواسته که این ماموران او را به شفاخانه روانی ای که در آن بستری بود، انتقال داده بودند.

چیزی که در این نوار تصویری به وضوح دیده می شود، نشان می دهد این جوان عراقی و دختر فروشنده یک دیگر خود را به دلیل مشکلات زبانی درک کرده نمی توانند. این خانم از او تقاضا می کند که بوتل را باید به زمین بگذارد. اما پناهجوی عراقی به حرف او اعتنا نکرده بگونه مداوم به حرف های خود با او دختر دوام می دهد. تا اینکه صدایی به گوش می رسد که در آن از پولیس خواسته می شود که به محل بیاید.

اما بجای افسران ملبس با یونیفورم رسمی، چهار فرد عادی "اوباش" وارد مغازه می شوند. این افراد بدون مقدمه به لت و کوب این جوان آغاز نموده و فریاد می کشند که "توخوک در اینجا چه می خواهی؟" او را دشنام داده به بیرون از مغازه می کشند. قبل از این که جریان ثبت ویدیو قطع شود صدای خانمی شنیده می شود که می گوید "این جای شرم است ما در این ناحیه نیاز به یک گروه دید بان برای کنترول این گروه داریم که وجود ندارد."

گروه اوباشان توسط پولیس بازداشت نشدند

هر چند ویدیویی از سرنوشت این جوان در بیرون از مغازه به ثبت نرسیده است، اما به گفته پولیس که این اوباشان، جوان پناهجو را توسط یک کیبل به درخت نزدیکی همان مغازه بسته بودند.

در گزارش پولیس گفته شده است که "افراد مسئول در این قضیه گفته بودند که آنان به دلیل جلوگیری از یک وضعیت خطرناک و فرار این پناهجو از محل، او را به درخت بسته بودند.افسران پولیس از این گروه خواسته بودند که محل را ترک کنند".

یکی از سخنگویان پولیس در گفت و گو با روزنامه "بیلد" آلمانی گفته بود که به دلیل "وضعیت حساس" پولیس معلومات شخصی در خصوص این گروه را جمع آوری نکرده است. اما حالا پولیس در جستجوی شاهدانی است که در مورد این گروهی که متهم به عمل غیر قانونی شده اند، معلومات در اختیار شان قرار دهد. پولیس همچنان در خصوص این که آیا مرد عراقی آن دختر فروشنده را مورد اذیت قرار داده بود نیز، تحقیق می کند.

این نوار تصویری توجه بسیاری ها را در رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر جلب خود نموده و کاربران دیدگاه های متضاد خود را نیز از آن طریق بیان داشته اند. یکی از کاربران تویتر در صفحه خود نوشته است که مردم باید از آن گروه مردان بخاطر لت و کوب آن پناهجو "تشکر" کنند.

این ویدیو به گونه وسیع از طرف گروه های راستگرا شریک ساخته شده که دیدگاه های ضد مهاجرین و بیگانه ستیزی را نیز به همراه داشته است.

یکی از استفاده کنندگان فیسبوک در صفحه خود نوشته است "کسانی که آلمان را دوست ندارند باید از این کشور اخراج شوند."

شخص دیگری بیان داشته است که "زنده باد گروه های دید بان محلی!". از سوی هم فرد دیگری در این باره نوشته است "چیزی را که دولت قادر به مدیریت آن نیست، ما خود آن را انجام می دهیم. آن را ادامه بدهید".

نیتو این خشونت را اغماض نمی کند

با آنکه برخی استفاده کنندگان فیسبوک این مغازه نیتو را به چشم پوشی از این واقعه خشونت، متهم کرده گفته اند که بجای تقاضای کمک از پولیس، آنان افراد اوباش را فراخوانده بودند. اما یکی از نمایندگان "نیتو" در واکنش به این نظر گفته است که "آنان این قضیه را نهایت جدی گرفته" اند و افراد ملبس به تی شیرت های سیاه، توسط کارمندان نیتو خواسته نشده بودند.

پس از نشر این نوار در رسانه های اجتماعی حزب چپ ها که نقش اپوزیسیون در ایالت زاکسن را دارد، در صفحه تویتر خود نوشته بود که آنان این عمل " محاکمه صحرایی" را محکوم می کند. در این تویت آمده است که "در خارج از زاکسن یک گروه از مردان که یک مرد روانی را مورد لت و کوب قرار داده و پس از آن با یک کیبل به درخت می بندند، یک عمل اوباشانه نامیده می شود تا کار یک گروه دیده بان محلی باشد."

بر بنیاد گفته های رسانه ها، یکی از کسانی که این جوان عراقی را به درخت بست، دیتلیف اولزنر از اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان ( سی دی یو) بوده که در عین حال عضو شورای آرنزدورف نیز می باشد.

اوزلنر که در پارسال یکی از نامزدان در انتخابات برای احراز پست شهرداری آرنزدورف نیز بود اما پیروز نشد، در گفت و گو با روزنامه "زتکسیشه تسایتونگ" گفته است:"ما شجاعت اخلاقی خود را نشان داده ایم، این کار را در برابر هرکس انجام خواهیم داد، حتی اگر این فرد یک آلمانی نیز می بود."

با این همه مونیکا لازر از اعضای حزب سبزهای آلمان در ایالت زاکسن که در حال حاضر عضو پارلمان آن کشور نیز می باشد در صفحه تویتر خود نوشته است، که آیا حزب دموکرات مسیحی آلمان از این محاکمه صحرایی چشم پوشی می کند.

DW.COM