اقامتگاه های موجود پناهجویان در آلمان نگهداری شوند؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 06.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اقامتگاه های موجود پناهجویان در آلمان نگهداری شوند؟

موج آمدن پناهجویان در آلمان متوقف شده است. شمار زیادی از اقامتگاه های موجود پناهجویان مسدود شده اند. با این هم انجمن های ناحیه های آلمان دقیقاً در این ارتباط راضی به نظر نمی رسند.

Flüchtlingsunterkunft Frankfurter Flughafen Wohnraum

بسیاری اقامتگاه های پناهجویان خالی مانده اند

انجمن های رهبری محلی همه ۲۹۵ ناحیه ها در آلمان به شهر ها و محلات کشور سفارش می کنند که باوجود کاهش روزافزون مهاجرین، اقامتگاه های باقی مانده را نگهدارند.

هنس گونتر هنِکه مدیر کل انجمن ناحیه های آلمان در این باره گفت: "ما باید کوشش کنیم که ظرفیت های اقامتگاه ها را در ذخیره داشته باشیم تا از اشتباهات گذشته جلوگیری کنیم و آمادگی داشته باشیم. باوجود آن ما مکلف هستیم تا با امکانات عامه با صرفه جویی برخورد کنیم."

گونتر هنِکه به روزنامه " فرانکفورتر الگیماینه" شماره روز سه شنبه گفت که از دید مالی برای محلات کشور مشکل است تا ظرفیت ها را نگهدارد، چون محلات قاعدتاً پول را فقط برای موارد واقعی به دست می آورند؛ فقط ایالت براندنبورگ پرداخت هزینه ها برای خسارات (از میان بردن اقامتگاه های موقتی) را به عهده گرفته است و ایالت زاکسن برنامه مشابه را نظر دارد.

مدیر کل انجمن ناحیه های آلمان افزود که پیش بینی های حتمی در این مورد مشکل است:«ما نمی دانیم که این وضعیت بر راه های آمدن پناهجویان چه تاثیری می تواند داشته باشد. یعنی آیا راه بالقان مسدود باقی می ماند و با ترکیه چه رخ می دهد.»

دو جا از سه جا خالی است

بسیاری از ایالات آلمان در حال حاضر اقامتگاه های اولیه برای متقاضیان پناهندگی را مسدود می کنند، زیرا امسال تا به حال آشکارا شمار کمتر پناهجویان در مقایسه با خزان سال ۲۰۱۵ به آلمان آمده است.

حکومت آلمان فدرال ماهانه مبلغ ۶۷۰ یورو برای هر متقاضی پناهندگی به ایالات آلمان می پردازد که قاعدتاً اقامتگاه های اولیه را فعال کرده اند. بعد تر شهر ها و ناحیه های آلمان از مهاجرین مراقبت می کنند و برای هزینه آنها، پول از ایالات مربوط به دست می آورند.

براساس معلومات روزنامه "فرانکفورتر الگیماینه"، اقامتگاه های اولیه ایالات اخیراً یک سهمیه استفاده حدود ۳۵ درصدی داشته اند. از یک نظر سنجی بر می آید که از حدود ۲۲۰ هزار جا برای پناهجویان، ۱۴۵ هزار آن بدون استفاده باقی مانده اند. به همین ترتیب بسیاری شهر ها و ناحیه ها، اقامتگاه های موقتی بدون استفاده داشته اند.

DW.COM