افغانستان به ده هزار خانواده مهاجر پاکستانی کمک می کند | افغانستان | DW | 29.06.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغانستان به ده هزار خانواده مهاجر پاکستانی کمک می کند

جنگ در وزیرستان پاکستان و در ولایت هلمند افغانستان سبب شده تا هزاران تن خانه های خود را ترک کنند و به جاهای امن بروند. حکومت افغانستان می گوید آمادگی هایی را برای کمک به این بیجا شدگان گرفته است.

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید بیش از 10 هزار خانواده از جنگ وزیرستان فرار کرده و به ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا پناه برده اند.

اسلام الدین جرات، سخنگوی وزارت مهاجرین روز یکشنبه (8 سرطان 1393) در گفتگو با دویچه گفت: «بزرگترین چیزی که آن ها را تهدید می کرد، آب آشامیدنی صحی بود؛ اما خوشبختانه این مشکل حل شد و چهار تانکر به آن ها آب می رساند».

وزارت مهاجرین می گوید مهاجران پاکستانی در حال حاضر بیشتر در مساجد و مکاتب زندگی می کنند و باشندگان خوست در خانه هایشان به آن ها پناهگاه داده و نان شان را نیز قسمت می کنند.

نهادهای بین المللی به حکومت افغانستان وعده کرده اند که آماده اند تا 10 هزار خانواده را که از وزیرستان به ولایات شرقی افغانستان آمده اند، کمک نمایند. تمام نیازمندی های پناهندگان پاکستانی، توسط حکومت افغانستان تشخیص و در اختیار نهادهای کمک کننده بین المللی قرار می گیرد.

در همین حال، رییس جمهور کرزی اخیرا از تاجران افغانستان خواست تا به پناهندگانی که به ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا آمده اند، کمک کنند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به پناهندگان پاکستانی خیمه، بشکه های آب، گندم و لباس توزیع کرده و سازمان غذایی جهان نیز مواد خوراکی مانند آرد، برنج و شکر را بین 1500 خانواده توزیع نموده است. وزارت مهاجرین افغانستان می گوید قرار است این کمک ها برای 4000 تن دیگر نیز توزیع شوند.

اما حکومت افغانستان می گوید کمکرسانی به موقع و کافی برای سیلی از مهاجران دشوار است. آقای جرات گفت: «در کل، ادعا کرده نمی توانیم که تمامی نیازمندی های آن ها را ما رفع کرده می توانیم. بلکه می توانیم حداقل نیازمندی های آن ها را رفع کنیم».

آوارگان جنگ هلمند

جنگ در ولایت هلمند که از یک هفته پیش آغاز شد، نیز شماری از افغان ها را آواره کرده است. وزارت مهاجرین می گوید بیش از 5000 خانواده از پنج ولسوالی ولایت هلمند در نتیجه جنگ بین شورشیان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان از خانه های خود فرار کرده اند.

آقای جرات گفت این بیجاشدگان به کمک های فوری نیاز دارند: «شدت گرما در ولایت هلمند به حدی است که یک فاجعه انسانی را به بار می آورد. از سه روز به این سو سروی (بررسی) ما در آن جا آغاز شده و نهادهای بین المللی اعلام آمادگی کرده اند که به آن ها کمک کنند».

سخنگوی وزارت مهاجرین گفت که دولت پنج میلیون افغانی را برای بیجاشدگان هلمند در نظر گرفته تا برای آن ها غذا و خیمه خریداری شود.

وزارت مهاجرین می گوید هنوز نهادهای دولتی و کمک کنندگان بین المللی نمی دانند که در مناطق دوردست ولسوالی های جنگ زده هلمند، چه تعداد از افغان ها آواره شده و به کمک نیاز دارند.

DW.COM

مطالب مرتبط