1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغانستان با همبستگی ملی خداحافظی کرد

حکومت افغانستان با برنامه ‌همبستگی ملی رسمآ خداحافظی کرد. وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرد که پس از این خدمات روستایی از طریق برنامه میثاق شهروندی تطبیق می‌شود.

همبستگی ملی نخستین برنامه‌ای بود که به روستاها و قریه‌های افغانستان رفت. روستانشینان مزیت‌ها و فواید حکومت داری را از طریق همین برنامه شناختند. زیرا حکومت افغانستان به حمایت مالی جهانی پروژه‌هایی را تمویل کرد که شدیدترین نیازمندی‌های روستانشینان افغانستان را رفع می‌کرد.

وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان روز شنبه در نشستی که به منظور آغاز برنامه میثاق شهروندی برگزار شده بود گفت که حکومت رسما با برنامه همبستگی ملی خداحافظی می‌کند. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: «بخاطر احیا و انکشاف زیربناها، ارایه خدمات، تغییر در زندگی مردم و فقر زدایی این برنامه آغاز شد. مردم در این برنامه سهم داشتند و اولویت پروژه‌ها توسط مردم صورت گرفت و این طرحی بود که پیش از آن وجود نداشت.»

با آن که برنامه همبستگی ملی از نظر تطبیق موفق بوده اما ناامنی‌ها سبب شده است تا این برنامه در مناطقی که زیر کنترول طالبان هستند، به درستی تطبیق نشود.

براساس اظهارات مقام‌ها در وزارت انکشاف دهات 70 درصد بودجه همبستگی ملی توسط شوراهای روستایی به مصرف رسید. وزیر احیا و انکشاف دهات افزود که شفافیت در مصرف پول سبب شد تا جامعه جهانی به حمایت‌های مالی خود از برنامه همبستگی ملی ادامه دهد: «اعتماد کشورهای دوست سبب شد که کمک شان را ادامه دهند. آن ها مطمین شدند که پول شان به قریه جات افغانستان می رسد و پروژه‌ها تطبیق می‌شود. از همین خاطر این ها همکاری های خود را با ما ادامه دادند.»

آمار این وزارت نشان می دهد که 1.5 ملیارد دالر هزینه چهارده ساله برنامه همبستگی ملی بوده و در نتیجه آن 86 هزار پروژه در روستاهای سراسر افغانستان تطبیق شدند.

وزیر احیا و انکشاف دهات همچنین از آغاز برنامه میثاق شهروندی سخن گفت: «برنامه میثاق شهروندی توسط افغان‌ها به همکاری تخنیکی بانک جهانی در ظرف شش ماه طرح و دیزاین شد در حالی که اوسط مدت زمان همچو پروژه ها 18 ماه را در بر می گیرد.»

مثیاق شهروندی

براساس اظهارات مقام ها در وزارت احیا و انکشاف دهات، برنامه میثاق شهروندی روستاها و شهرها را در بر می گیرد. به این معنا که برنامه های انکشافی حکومت در شهرها و روستاها تطبیق می‌شوند.

تفاوت دیگر بین همبستگی ملی و میثاق شهروندی این است که نهادهای مختلف حکومتی برای تطبیق میثاق شهروندی مسوول هستند. همچنین فعالیت شوراهای انکشافی نیز گسترده تر و بیشتر خواهد شد.

وزیر احیا و انکشاف دهات در رابطه به خدماتی که در چوکات همبستگی ملی ارایه می شوند گفت: «تعلیم تربیه، برق رسانی، ترویج زراعت، آب آشامیدنی، وصل کردن سرک‌ها و صحت است. یکی از این خدمات به اولویت‌هایی که مردم دارند ارایه می‌شود.»

در برنامه میثاق شهروندی، ارایه خدمات برای کوچی‌ها و برگشت کنندگان نیز مدنظر گرفته شده است. طوری که این قشر اجتماع نیز در شوراهای انکشافی حضور دارند و برای تطبیق برنامه‌های انکشافی در جوامع شان همکاری می‌کنند.

قرار است برای تطبیق برنامه میثاق شهروندی، دفاتر این برنامه در ولسوالی‌ها نیز افتتاح شوند. قرار است کار عملی این برنامه در ماه‌های ثور و جوزای سال آینده خورشیدی در ولسوالی‌ها آغاز گرد.

مسوولان بانک جهانی برنامه همبستگی ملی را موفق خواندند و گفتند که برای تطبیق میثاق شهروندی نیز با حکومت افغانستان همکاری خواهند کرد. براساس یافته های بانک جهانی، اشتراک و حضور مردم در برنامه‌همبستگی ملی بسیار موثر بوده و سبب شفافیت در مصرف کمک‌های جهانی شده است.

حسین سیرت کابل

DW.COM

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط