افغانستان اجلاس علمای دینی جهان اسلام را دعوت می کند | افغانستان | DW | 28.02.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغانستان اجلاس علمای دینی جهان اسلام را دعوت می کند

قرار است به دعوت حکومت افغانستان یک موتمر اسلامی با شرکت عالمان جید و مفتی های جهان اسلام، تشکیل شود. ظاهراً هدف این کار یافتن راه های مقابله با آن دردسری است که گفته می شود همه منطقه را به نا آرامی کشانده است .

گفته می شود که دولت افغانستان از این اجلاس انتظار دارد تا ممنوعیت  عملیات انتحاری از زبان مفتی ها اظهار گردد و به عین ترتیب فتواهایی درجنگ کنونی علیه طالبان صادر شوند.

اسماعیل قاسمیار، رییس کمیسیون روابط خارجی  شورای عالی صلح افغانستان امروز به خبرنگاران درکابل گفت که "شورای همکاری کشورهای اسلامی" و همچنان "کنفرانس اسلامی" درقسمت برگزاری این نشست به آنها وعده کمک داده است: «به گمان غالب این اجلاس در عربستان سعودی برگزار می شود که درآن علمای بزرگ و مفتی ها شرکت می کنند. سازمان همکاری اسلامی و سازمان رابطه عالم اسلامی وهمینطور سازمان های اسلامی دیگر به ما در این  قسمت  وعده همکاری داده اند».

افغانستان چندین بار کوشش نموده تا برای جلوگیری از حملات انتحاری علیه نظام حاکم ، از حمایت علمای دینی و مفتیان اسلامی برخوردار گردد. دراین ارتباط چندین بار از رهبران مذهبی در پاکستان تقاضا کرده که علیه این حملات مواضع شان را بیان دارند، اما چندی پیش علمای دینی پاکستانی یک بار دیگر این تقاضای دولت افغانستان را رد نمودند و نشستی را بدین مناسبت تحریم کردند  که قرار بود در کابل برگزار شود.

فضل الرحمان اوریا، تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید: «در این اجلاس مفتی ها وعلمای دینی که قرار است به دعوت حکومت افغانستان در عربستان سعودی دایر شود، هدف حکومت این خواهد بود تا بر پاکستان فشار آورده شود که ازحمایت هراس افگنان در افغانستان دست بردارد، زیرا رهبران گروه های مذهبی پاکستان بر طالبان نفوذ  زیادی دارند».

اوریا می گوید: «آرزوی حامد کرزی آن است تا عربستان سعودی دربین افغانستان و پاکستان میانجیگری بکند . همچنان سعودی و مفتیانی که در آنجا اجلاس می کنند ، برمراجع مذهبی پاکستان فشار وارد کنند تا آن ها طالبان را برای گفتگو با دولت افغانستان  آماده سازند».

از جانب دیگر عصمت الله غلجی، عضو مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان براین نظر است که جهان اسلام از هراس افگنی و بی ثباتی در افغانستان، سخت رنج می برد. بنابراین باید برای آن یک راه حل مشترک جستجو شود. این کار بدون مشورت ، تفاهم و کمک  علمای دینی ناممکن است.

تاکنون دقیقاً معلوم نیست که این اجلاس علمای دینی جید ومفتی های جهان اسلام کی برگزار می شود.

با اینهمه شورای علمای اسلامی افغانستان می گوید که بازهم از رهبران مذهبی پاکستان دعوت می شود که دراین اجلاس شرکت کنند. شورای علمای اسلامی افغانستان فکر می کند، هرگاه حمایت گروه های مذهبی پاکستان را دراین زمینه جلب کند، وسیله خوبی برای آشتی با طالبان می باشد.

DW.COM