1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

افزایش محدود پناهجویان رد شده که از آلمان اخراج نشده اند

شمار پناهجویان که بعد از رد شدن تقاضاهای پناهندگی شان بازهم در آلمان مانده اند، در سال گذشته کمی افزایش یافته است. اکثریت این پناهجویان رد شده در ایالت نوردراین وستفالن به سر می برند.

براساس پاسخ حکومت آلمان به یک درخواست فراکسیون حزب چپ در پارلمان، در پایان سال 2016، حدود 556 هزار و 500  متقاضی پناهندگی بعد از رد شدن تقاضا های شان در این کشور به سر می برند.

در حالی که یک سال پیش در 2015، حدود 545 هزار و 800 پناهجوی رد شده در آلمان زندگی می کردند. شمار پناهجویان "تحمل شده" در همین مدت زمانی کمی کاهش یافته است: از حدود 155 هزار به 153 هزار.

براساس این پاسخ، اکثریت زیاد پناهجویان رد شده (404 هزار و 471 پناهجو)، بیش از شش سال در آلمان به سر می برند.

در حال حاضر در هیچ ایالت آلمان شمار پناهجویانی که تقاضا های پناهندگی شان رد شده است، بیشتر از ایالت نوردراین وستفالن نیست. در این ایالت 163 هزار و 655 پناهجوی رد شده به سر می برند.

درمقایسه در ایالت بایرن در پایان ماه دسامبر سال گذشته، رقم پناهجویان رد شده به 63 هزار و 374 نفر و در ایالت ساکسن به 14 هزار و 976 نفر می رسید.

اولا یلپکه، سخنگوی امور سیاست داخلی فراکسیون حزب چپ آلمان انتقاد می کند که ظاهراً سخت گیری های روز افزون در ارتباط با عملکرد های اخراج پناهجویان و حقوق پناهندگی، با دلیل گویا افزایش رقم پناهجویان مکلف به برگشت اجرا می شود.

dpa/hm