افزایش بی سابقه پناهجویان در کشورهای پیشرفته | مهاجرت به اروپا | DW | 20.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

افزایش بی سابقه پناهجویان در کشورهای پیشرفته

در کشور های عضو "سازمان همکاری های اقتصادی و انکشافی" در سال گذشته میزان متقاضیان پناهندگی به اندازه افزایش یافته است که از جنگ جهانی دوم به این سو بی سابقه بوده است. ۱۶ درصد آن ها از افغانستان بوده اند.

در گزارش "سازمان همکاری های اقتصادی و انکشافی" (OECD) که به روز دوشنبه در پاریس اراړه شد، ذکر یافته است که در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱،۶۵ میلیون متقاضی پناهندگی در کشور های عضو این سازمان آمده اند. این شمار دو برابر از سال قبل آن بوده است.

بر اساس این گزارش حدود یک چهارم متقاضیان پناهندگی، از سوریه و ۱۶ درصد آن از افغانستان بوده اند.

"سازمان همکاری های اقتصادی وانکشافی" ۳۵ عضو دارد که شامل کشور های پیشرفته صنعتی جهان مانند ایالات متحده امریکا، فرانسه، آلمان، بسیاری دیگر کشور های اروپایی و شماری از کشور های آسیائی است.

در مجموع مهاجرت های متداوم در حوزه کشور های "سازمان همکاری های اقتصادی و انکشافی"، در سال دوم این روند قویاً افزایش یافته است. حدود ۴،۸ میلیون مهاجر در سال ۲۰۱۵، در یکی از ۳۵ عضو کشور های حوزه این سازمان آمده اند تا در آنجا به صورت دایم اقامت گزین شوند. این رقم ده برابر بیشتر از سال قبل آن بوده است.

گزارش "سازمان همکاری های اقتصادی و انکشافی" در ارتباط با بحران مهاجرت تاکید کرده است که برخورد مشترک دولت های عضو، برای حل این بحران ضروری است.

براساس این گزارش، امکانات بدیل برای تقاضا های پناهندگی مانند برنامه های تحصیلی برای دانشجویان یا ویزای بشردوستانه، می توانند باعث کاهش مهاجرت های خطرناک شوند.

DW.COM