افزایش اسلام هراسی و آمادگی برای خشونت در جامعه آلمان | مهاجرت به اروپا | DW | 15.06.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

افزایش اسلام هراسی و آمادگی برای خشونت در جامعه آلمان

داشتن ملاحظاتی و حتا کاملاً بیزاری از مسلمانان و همچنان آمادگی برای استفاده از خشونت برای منافع خود در جمهوری فدرالی آلمان افزایش یافته است..

انزجار علیه مسلمانان به طور چشمگیری در آلمان افزایش یافته است. این از یک پژوهش نمادینی معلوم می شود که توسط اولیور دیکر و المار برهلر از دانشگاه لایپزیگ در برلین ارائه شده است. طبق این تحقیق نصف جمعیت گفته اند که « برخی اوقات با این همه مسلمان، خویشتن را در کشور خود بیگانه احساس می کنند.» چنین طرز نگرشی در سال 2014 هنوز43 در صد بود. بیش از ۴۰ در صد شهروندان براین نظر بودند که مسلمانان از مهاجرت به آلمان بازداشته شوند.

آن ها همچنان منتقد سنتی ها، روماها و همجنسگرایان اند

این انتقاد در برابر سایر اقلیت ها حتا در مقایسه با گذشته چشمگیر تر بوده است.چنانکه درصد کسانی که معتقد اند سنتی ها و روما ها میلان به جنایت دارند، از 44.2 درصد به 58.5 در صد افزایش یافته است. حدود 80 درصد کسانی که پاسخ گفته اند می خواهند که « دولت برخورد سخاوتمندانه ای نسبت به متقاضیان پناهندگی نکند.» در سال 2005این درصد 25.8بوده است. قریب به ۶۰ درصد معتقد اند که اکثر پناهجویان واقعاً از این ترس ندارند که در کشور زادگاه شان مورد پیگرد قرار می گیرند.

درصد کسانی که فکر می کنند همجنسگرایی غیر اخلاقی است از 15.7 در صد به 24.8 درصد بلند رفته است. طبق این تحقیق 36.2 درصد، جانبدار آن اند که نباید ازدواج بین دو زن و دو مرد مجاز باشد. در سال 2009 این رقم 29.4 در صد بود.تحقیق مورد نظر به طور خاص گسترش چنین طرز دید را در بین طرفداران گروه های راست عوامگرا مانند حزب بدیل آلمان ( ای اف دی) می بیند.

Deutschland Berlin Bundespräsident Joachim Gauck nimmt am öffentlichen Fastenbrechen teil

یواخیم گاوک رئیس جمهور آلمان در یک مراسم افطار عمومی جوانان مسلمان در برلین شرکت کرد

طبق این تحقیق موضعگیری های راست افراطی عام مانند بیگانه ستیزی عام و یا یک نوع بی خطر جلوه دادن نازیسم ( ناسیونال سوسیالیزم) در مقیاس سال های قبلی قرار دارد. اما مولفان اعلام نموده اند که افرادی با برداشت های راست افراطی به طور فزایندهای گسترش یافته است تا برای پیشبرد منافع شان دست به خشونت بزنند. نکته قابل توجه یک انقطاب چشمگیر و افراطی شدن در آلمان می باشد.

از 2420 نفر بین 14 تا 93 ساله پرسش شده است

این پژوهشگران لایپزیگی از سال 2002 به این سو هر دو سال این پرسش نامه نمادین در مورد راست افراطی در جامعه را انتشار می دهند. تحقیق کنونی را در همکاری با بنیاد هنریش بول، بنیاد روزالوکسمبورگ و بنیاد اوتو برینر انجام داده است. مولفان از 2420 شهروند بین 14 تا 93 ساله پرسش به عمل آورده اند.

طبق این پژوهش تفاوت بین مواضع راست افراطی در شرق و غرب آلمان به طور خاصی بزرگ نیست. در شرق آلمان 22.7 درصد خارجی ستیز پنداشته شده که در غرب شمار آن ها 19.8 درصد است ودر سطح عمومی آلمان این رقم 20.4 درصد می باشد. دیکر از مرکز مطالعه برای راست افراطی و تحقیق دموکراسی در دانشگاه لایپزیگ گفت:« البته کدام افزایش در موضعگیری راست افراطی به نظر نمی رسد، اما آمادگی برای استفاده از خشونت برای برآوردن منافع قوی تر گردیده است.»

در مقابل یک اکثریت چشمگیر جامعه در المان فدرال افکار راست افراطی و خشونت را قسماً باشدت رد کرده و به نهاد های دموکراتیک اعتماد دارند. محققان نتیجه گرفته اند که به صورت عموم برداشت های سیاسی آلمانیها هرچه بیشتر از هم دور می شوند.

Deutschland PK zu Studie Die enthemmte Mitte

اولیور دیکر و المر برهلر دو تن از مولفان این پژوهش

پژوهش الینسباخ: اسلام به شهروندان آلمان تعلق دارد نه به آلمان

تقریباً همزمان با پژوهش دانشمندان لایپزیک، در روز نامه "فرانکفورتر الگیماینه" یک تحقیق موسسه نظر پرسی الینسباخ انتشار یافته است. طبق این پژوهش برای اکثریت بزرگ آلمانی ها اسلام متعلق به آلمان نیست. تنها 13 درصد کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند نظر مخالف به آن دارند.

بنابراین تحقیق، در عین زمان برای یک اکثریت بزرگ شهروندان این تثبیت شده است که آزادی دینی یک بخش اصلی فرهنگ این کشور را تشکیل می دهد. آن ها قبول دارند که یک نفر در آلمان می تواند پیرو اسلام باشد همان طوری که می تواند پیرو مسیحیت باشد و یا اینکه اصلاً هیچ دینی نداشته باشد. از نظر اکثریت بزرگ شهروندان ادغام خارجیان به آلمان صرف در صورتی می تواند موفق گردد که فرهنگ آلمانی را به حیث فرهنگ رهبری کننده قبول نماید.

سه چهارم شهروندان طبق این پرسشنامه الینسباخ از این جانبداری نموده اند که با وجود تحمل و روا داری در برابراعتقادات دینی، پسمنظر فرهنگی و سبک زندگی دیگر، در مواقعی که یک منازعه به وجود می آید، باید به سیستم ارزشی آلمانی ارجحیت داده شود. این قاعده از نگاه اکثریت کسانی که اظهار نظر نموده اند، فرهنگ آزادی است.ریناته کویشنر مدیر موسسه الینسباخ در روزنامه نامبرده نوشته است که: آزادی و به ویژه آزادی بیان،تساوی در برابر قانون و برابری شهروندان زن و مرد، برعلاوه ملکفیت عمومی برای تعلیم و تربیت ( رفتن به مکتب) و همچنان آزادی دینی آزادی بیان و آزادی انتخاب فردی عناصر اساسی فرهنگ آلمانی را تشکیل می دهند.

DW.COM