1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

میدیا سنتر

افریقا؛ دولت به مثابه یک شرکت فامیلی

در افریقا بیشتر از هر جای دیگر قدرت یک مساله خانوادگی است. پسر، ریاست جمهوری را از پدر به ارث می برد. دختر رئیس دولت شرکت‌های دولتی را سرپرستی می‌کند و همسر وزیر می‌شود. به چند نمونه آن نگاه می‌اندازیم.

همچنین بخوانید