1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اعلام وضعیت اضطراری پس از ناآرامی در بالیتمور امریکا

در نتیجه ناآرامی‌ها پس از مراسم به خاک سپاری فریدی گری، یک شهروند امریکایی – افریقایی، در شهر بالتیمور ایالات متحده امریکا حالت اضطراری برقرار شد. مقامات محلی این خشونت ها را به اوباشان فرصت طلب نسبت دادند.

ساعت ها پس از خشونت و غارتگری، صبح سه شنبه نیز تنش های زیادی در جاده های بالتیمور وجود داشت. در این شورش، پولیس در همآهنگی با شعبه آتش نشانی کوشید مناطقی را دوباره زیر کنترول در آورد که برای ساعت ها در محاصره شورشیان بودند.

انتونی بات، کمیسار پولیس بالتیمور به خبرنگاران گفت که مقامات محلی قادر شده اند که چندین محله را با کمک پولیس در سرتاسر مریلند، دوباره زیر کنترول در آورند.

بات گفت که «غیر از سوختاندن موترها و آتش افروختن در جاده ها، این شهر به آهستگی اما مطمئناً آرام می گردد.»

او این ناآرامی ها را مایه "خجالت" خواند و گفت که «من از آنچه در این شهر زیبا امشب اتفاق افتاد نهایت مایوس می باشم.»

او تائید نمود که گارد ملی بنا بر تقاضای شهردار این شهر در اوایل شب توظیف شد و در حال حاضر در ساحه می باشد تا از مقامات محلی حمایت کند.

اوباشان دکان ها و موترها را به آتش کشیدند.

اوباشان دکان ها و موترها را به آتش کشیدند.

در جریان شب، حدود 15 افسر پولیس زخمی گردیدند که جراحات شش تن شان جدی می باشد.

زد و خورد اوباشان با پولیس

بعد از ظهر دو شنبه صدها تن از تظاهرکنندگان در واکنش به کار زاری در رسانه های اجتماعی به جاده ها برآمدند که با ادعای تسویه حساب با اعمال خودسرانه غیرقانونی به راه انداخته شده بود.

آن ها نخست با پولیس زد و خورد کردند و آن ها را با خشت و بوتل مضروب ساختند. در فاصله زمانی کوتاهی یک جمعیت بزرگ جاده های شهر را فرا گرفتند که وسایط نقلیه پولیس را به آتش کشیدند، به ملکیت ها آسیب رساندند و مغازه ها را زیر و رو کردند. شمار زیادی افراد خرد سال نیز در این نا آرامی ها شرکت داشتند.

طبق اظهار کمیسار پولیس، اداره وی شواهدی در دست دارد که این دار و دسته ها زد و خورد را دامن زدند و قصد داشتند افسران پولیس را بکشند.

شهردار: آن ها «اوباش» بودند

در هفته گذشته تظاهرکنندگان در بالتیمور به جاده ها برآمدند و در ارتباط با مرگ فریدی گری، یک امریکایی- افریقایی خواهان آوردن اصلاحات در پولیس بودند. این شخص 25 ساله در 19 اپریل، یک هفته پس از برداشتن یک جراحت مرگبار، در حالی که زندانی بود، وفات نمود.

صدها پولیس برای تامین نظم توظیف شده اند

صدها پولیس برای تامین نظم توظیف شده اند

طبق اظهار کمیسار پولیس، افسران در زمان توقیف مراقبت طبی به موقع از این شخص 25 ساله به عمل نیاورده اند که در ستون فقراتش جراحت برداشته بود.

با اینهم مقامات و اهالی بالتیمور با سرعت تلاش کردند تا بین اعتراض به خاطر گری و آنچه در روز دو شنبه اتفاق افتاد، تفاوت بگذارند. آن ها می گویند که حوادث روز دوشنبه را فرصت طلبان خشونتگرا مرتکب شده اند.

ستیفانی راولنگ بلیک، شهردار بالتیمور دو شنبه شب به خبرنگاران گفت: «بین آنچه ما در هفته گذشته در اعتراضات مسالمت آمیز دیدیم و ... آنچه که اوباشان می خواهند خشونت را دامن بزنند و به شهر آسیب برسانند فرق وجود دارد.»

خانواده گری هم گفته است که آن ها از اعتراض کنندگان تقاضا کردند تا به احترام مرگ وی برای یک روز تظاهرات را متوقف گردانند.

یک شرکت فارمسی نیز به آتش کشانده شد

یک شرکت فارمسی نیز به آتش کشانده شد

از سه شنبه برای یک هفته برای اهالی بالتیمور قیودات شبگردی وضع می شود.

در یک ساحه 207 کیلومتر مربع بالتیمور، پولیس این شهر تقاضا کرده است که حدود 500 افسر پولیس از دیگر شهرها و قصبات اطراف مریلند توظیف شوند و همچنان 5000 نفر پرسونل از ایالات همسایه بیایند.

گری با کشته شدنش به یک فهرست افراد سیاه پوست می پیوندد که در شرایط سوال برانگیز رو به رو شدن با پولیس کشته می شوند. موضوع قتل وی و همچنان خشونت بی سابقه در بالتیمور در ایالات متحد امریکا مایه نگرانی ملی شده است. لاریتا لینچ، سارنوال قول داده است که در این زمینه تحقیق می کند.

DW.COM

مطالب مرتبط