1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"اعتراض ها علیه پناهندگان زمینه ساز خشونت است"

براساس ارزیابی مارکوس اولبیگ وزیر داخله ایالت زاکسن، اعتراض ها علیه سیاست آلمان در قبال مهاجرین از جانب گروه های افراط گرایی دست راستی آشکارا تشدید شده است.

Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

تظاهرات افراطی های راستگرا در فرایتال علیه کمپ مهاجرین

مارکوس اولبیگ وزیر داخله ایالت زاکسن در شماره امروز دوشنبه روزنامه آلمانی "لایپسیگه فولکس سایتونگ" گفت: "در این میان وضعیت به اندازه ای پیش رفته شده است، که افراط گرایان دست راستی کاملاً آشکار مظاهرات شان را راه اندازی می کنند."

وزیر داخله ایالت ساکسن می افزاید که روآوردن به این گونه اعتراض ها بازهم زیاد است. مثلاً مردمی نیز جذب این افراط گرایان می شوند که تاهنوز هیچ تماسی با نازی های نوین نداشته اند و یا پروپاگند های افراط گرایان دست راستی توجه شان را جلب نکرده است.

اولبیگ گفت که باید برای هرکسی روشن باشد که اعتراض ها علیه پناهندگان، "غالباً زمینه ساز خشونت" است. و حوادث در شهر فرایتال و یا در بخش شهری کمنیتس اینزیدل از نمونه هایی از این نوع خشونت های جنایتکارانه با انگیزه راست گرایی است.

وزیر داخله ایالت زاکسن توضیح داد: "این مشکل را ما در سطح ایالت زاکسن داریم، تقریباً هیچ گوشه ای نیست که خالی از این مشکل باشد." او افزود که مساله افراط گرایی چپ طوری دیگر است: لایپسیگ شهر پرجمعیت این ایالت، به روشنی جایگاه مهم آنها است.

به قول اولبیگ، اما افزایش آمادگی به خشونت در میان هردو گروه قابل نگرانی است: "به این دلیل ما باید به همه این هرج و مرج طلبان، چه راست و چه چپ، روشن سازیم: ما خشونت را تحمل نمی کنیم و با کمال جدیت علیه آن برخورد می کنیم."

وزیر داخله ایالت زاکسن تاکید کرد: در ارتباط با موارد پیگرد قرار دادن و مجازات قضایی، فرقی نمی کند که "آیا این خشونت از گروه های راست گرا و چپ گرا صورت گیرد."

DW.COM