اشپیگل: ترکیه به مهاجرین تحصیل کرده سوریایی اجازه سفر به اروپا نمی دهد | مهاجرت به اروپا | DW | 21.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اشپیگل: ترکیه به مهاجرین تحصیل کرده سوریایی اجازه سفر به اروپا نمی دهد

براساس گزارش مجله "اشپیگل"، ترکیه نمی گذارد که انجنیران یا داکتران سوریایی که در حال حاضر در این کشور به سر می برند، راهی اتحادیه اروپا شوند. ظاهراً این امر پیامد توافقنامه مهاجرین است.

Flüchtlinge Türkei Izmir

رسیدن مهاجرین از لسبوس به شهر ازمیر ترکیه

چنانچه مجله هفتگی آلمانی "اشپیگل" گزارش داده است، ترکیه به مهاجرین تحصیل کرده سوریایی اجازه سفر به کشورهای اتحادیه اروپا را نمی دهد.

براساس این گزارش، حکومت های متعددی از ترکیه انتقاد کرده اند که در میان مهاجرین سوریایی که در چارچوب توافقنامه، برای سفر به اروپا در نظر گرفته شده اند، موارد بسیاری آشکارا وجود دارد که از آمدن آنها به اروپا ممانعت صورت گرفته است.

"موارد دشوار طبی (بیمار) یا مهاجرین در سطح بسیار پایین آموزشی"

نماینده حکومت لوکزامبورگ در یک نشست داخلی انتقاد کرده و هشدار داده است که پیشنهادهای ترکیه به وضاحت "شامل موارد دشوار طبی (بیماران) است و یا آن مهاجرینی است که در سطح بسیار پایین آموزشی قرار دارند".

اوله شرودر، دبیر امور داخلی حکومت آلمان نیز در کمیسیون داخلی پارلمان کشور گزارش مشابه را ارایه کرده است.

گفته شده است که بر اساس اظهارات مقامات آلمانی، هالندی و لوکزامبورگ، ادارات ترکیه در هفته های گذشته چندین بار صدور اجازه سفر به مهاجرین سوریایی را ملغی کرده اند؛ این مهاجرین انجنیرها و داکتران تحصیل کرده یا افراد متخصص بوده اند.

قاعدتاً تصمیم گیرنده کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان است

"اشپیگل" می افزاید که در این میان ترکیه رسماً به کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان توضیح داده است که اکادمیسین های سوریایی دیگر اجازه سفر ندارند و ترکیه در توافقنامه مهاجرین قبلاً بر قبول این نکته موفق شده است که می تواند انتخاب کند که کدامین سوریایی می تواند به اروپا سفر کند.

این در حالی است که قاعدتاً کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان تصمیم می گیرد که کدام فرد در برنامه سفر از ترکیه به اروپا مطرح باشد.

در توافقنامه مهاجرین در نظر گرفته شده است که ترکیه آن مهاجرین سوریایی را دو باره به کشورش می پذیرد که به صورت غیر قانونی به یونان رسیده اند و درعوض اتحادیه اروپا مکلف است تا مهاجرین سوریایی را که قبلاً در ترکیه به سر می برند، در اروپا بپذیرد. افزون برآن ترکیه چندین میلیارد یورو برای سرپرستی مهاجرین برگشت داده شده دریافت می کند.

بعد از اجرایی شدن این توفقنامه، شمار مهاجرینی که از طریق دریایی اژه به اتحادیه اروپا می آمدند، آشکارا کاهش یافته است.

DW.COM