1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اشرف غنی: تا دهقان آباد نشود، افغانستان آباد نمی شود

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز دهقان برنامه های پنج ساله اش را برای بهتر شدن وضعیت زندگی دهقانان اعلام کرد. ایجاد پارک های صنعتی-زراعتی در پنج زون کشور یکی از این برنامه ها است.

بنابر آمار تقریبی، بیش از 80 درصد از مردم افغانستان مشغول پیشه دهقانی هستند و از این طریق امرار معاش می کنند؛ اما هنوزهم این کشور نتوانسته حتی گندم مصرفی خودش را که سالانه 6.5 میلیون تن است، تولید کند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز دهقان در بیانیه ای گفت که می خواهد تا پنج سال دیگر، با برنامه های حمایتی از دهقانان، میزان تولید گندم را سالانه چهار درصد افزایش دهد تا به سطح برابر تولید و مصرف برسد.

وی در این بیانیه اش گفت: «حکومت به دهقانان در تهیه تخم بذری، کود کیمیاوی و تنظیم و تهیه آب کمک می کند. دولت برای تشویق دهاقین گندم مازاد آنها را خریداری خواهد کرد و از جانب دیگر ادارات امنیتی، معارف، تحصیلات عالی و صحت عامه مکلف خواهند شد که گندم مورد ضرورت خود را از دهاقین افغانستان خریداری کنند».

او اضافه کرد که واقعا دور از انصاف است که دهقان کشور ما بعد از زحمت چند ماهه در تشویش باشد که حاصلات دستانِ پر از آبله خود را چطور و کجا به فروش رساند؟

پارک های صنعتی-زراعتی

رئیس جمهور افغانستان خبر داد که قرار است در پنج زون این کشور پارک های صنعتی-زراعتی ایجاد شوند. این پارک ها به هدف بهتر ساختن محیط تجاری، کاهش هزینه تولید و خدمات و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی بالای محصولات زراعتی ایجاد می شوند.

آقای غنی بخش هایی را که در این پارک های صنعتی-زراعتی فعال خواهند شد، چنین تشریح کرد: «اول: مراکز پروسس، ذخایر، سردخانه ها، بسته بندی و مارکیت خرید و فروش میوه جات تازه و خشک. دوم: مراکز پروسس، ذخایر، بسته بندی و مارکیت خرید و فروش لبنیات. سوم: ذخایر ستراتیژیک غله جات، آسیاب ها و مراکز خرید و فروش و بالاخره مراکز عرضه خدمات معلومات تجاری و زراعتی، لایسنس، تصدیق دهی و لوژیستیکی».

رئیس جمهور افغانستان همچنان از فراهم شدن زمینه های آبیاری برای 50 هزار هکتار اراضی این کشور که هنوز هم بی آب مانده اند در سال 1394 خبر داد. او گفت که درپنج سال پیش رو بالای ساخت و ساز و توسعه شبکه های آبرسانی، بندهای آب و کاریزها یک و نیم میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد شد.

ثبت اراضی

اشرف غنی همچنان گفت که هنوز هم 80 درصد از زمین ها و ملکیت های این کشور ثبت نشده باقی مانده اند و به منظور تسهیل این روند، بر اساس فیصله یک هفته قبل کابینه یک مرجع "واحد امور زمینداری" ایجاد شده است. به گفته وی این مرجع به حل مشکلات مردم در زمینداری و دسترسی سکتور خصوصی به زمین های دولتی برای سرمایه گذاری بالای زراعت و صنعت فعالیت خواهد کرد.

رئیس جمهور افغانستان گفت که یکی از برنامه های مهم در دوره کاری حکومت وحدت ملی بهبود امنیت غذایی در کشور خواهد بود. وی گفت که افغانستان تنها در سال 1391 به ارزش 390 میلیون دالر روغن نباتی وارد کرده است.

براساس اطلاعات رییس جمهورغنی، افغانستان سالانه حدود 520 هزار تن گوشت مصرف می کند و تنها 156 هزار تن را خودش تولید می نماید. به این منظور حکومت افغانستان در نظر دارد تا با برنامه هایی برای اصلاح نسل مواشی و ایجاد فارم های بزرگ پرورش انواع پرندگان و چهارپایان اهلی، 70 درصد گوشت وارداتی اش را نیز خودش تولید کند.

آقای غنی همچنان از تلاش برای رشد تولید، پروسس و صادرات نباتات صنعتی، طبی و روغنی خبر داد و گفت که در پنج سال آینده بالای رشد تولید و صادرات زعفران تمرکز خواهد شد.

به گفته وی به اساس ارقام در سال 1392 هجری 16 هزار تُن نباتات طبی به ارزش 64 میلیون دالر، به خارج از کشور صادر شده است. او اضافه کرد: «با توجه به نقش و اهمیت نباتات طبی در نظر است تا در مدت 5 سال آینده جهت جمع آوری، پروسس، بسته بندی و ارزش افزایی این نباتات بالخصوص در مورد شیرین بویه و هنگ، با همکاری و مشارکت شوراهای محل طریقه های موفق و کارآمدی را داشته باشیم».

آقای غنی همچنان از تلاش برای حفظ و توسعه جنگلات طبیعی و مصنوعی و گسترش علفچرها در این کشور سخن گفت و افزود که قرار است تولید نهال های غیر مثمر در سراسر کشور افزایش یابد و تنها در اطراف شهر کابل 10 هزار هکتار کمربند سبز ایجاد گردد.

DW.COM