″اسلام گرایان در آلمان مهاجرین را جذب می کنند″ | مهاجرت به اروپا | DW | 14.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"اسلام گرایان در آلمان مهاجرین را جذب می کنند"

ماسن رییس دفتر امور حفاظت قانون اساسی هشدار داد که اسلام گرایان سعی می کنند مهاجرین را جذب کنند؛ او در این ارتباط بیش از 100 مورد سخن گفت. ماسن از شهروندان خواست تا مراقب باشند.

هنس گئورگ ماسن، رییس دفتر امور حفاظت قانون اساسی به روزنامه های "گروه رسانه های فونکه" گفت: «ما مشخص کرده ایم که اسلام گرایان در مکان های رهایشی مهاجرین هدفمندانه با مهاجرین در تماس می شوند».

ماسن به این پرسش که آیا تروریست ها نیز میان مهاجرین داخل می شوند، جواب داد: «این امکان وجود دارد که با مهاجرین، تروریست ها نیز می آیند، اما ما این راه را کمتر محتمل می دانیم».

ظاهراً این مصاحبه پیش از حملات تروریستی در پاریس انجام شده است. ماسن افزود که مساجد افراط گرایان، به موج مهاجرت "به عنوان چانسی برای جذب انسان ها می نگرند." بعضی می خواهند کمک کنند و لباس های سنتی یا قرآن را به مهاجرین می دهند: «عده دیگر با مهاجرین داخل گفتگو می شوند تا آنها را در شبکه های اسلام گرایی جذب کنند».

انجمن های متاثر از فکر اسلام گرایی

ماسن تاکید کرد که آنهایی که از دست شبکه تروریستی القاعده فرار می کنند، از محیط اسلامی می آیند: «آنها می خواهند نماز جمعه را انجام دهند و آنها می خواهند باورهای شان را به زبان عربی عملی کنند». در مساجد عرب زبانان در آلمان، انجمن های اسلام گرا نیز وجود دارند.

Hans-Georg Maaßen Präsident Verfassungsschutz

هنس گئورگ ماسن، رییس دفتر امور حفاظت قانون اساسی آلمان.

رییس دفتر امور حفاظت قانون اساسی همزمان گزارش داد که ادارات امنیتی هفته وار شواهدی دال بر این امر می یابند که در میان مهاجرین "ممکن است اشخاصی باشند که با کاربرد سلاح تجربه دارند و یا با یک ماموریت جنگی به آلمان می آیند."

ماسن گفت که راه های مهاجرت بسیار خطرناک است: «این بسیار پرخطر و غیرمعمول خواهد بود که اشخاصی با ماموریت جنگی، با یک کشتی نا مساعد از دریا از ترکیه به جزیره ای یونانی بیاید."

تقاضا از شهروندان

ماسن در مصاحبه اش در برابر افراط گرایی دست راستی در آلمان نیز هشدار داد و از شهروندان برای کمک در افشای برنامه های ممکن حملات تروریستی تقاضا کرد. او به روزنامه "هامبورگه بلات" گفت: «این بسیار ممکن است که در زیر رادارهای مراقبتی ما گروه های کوچک افراط گرایان دست راستی نیز باشند که برای انجام حملات آمادگی می گیرند. ما به این مساله به عنوان خطر بزرگ می نگریم».

ماسن تاکید کرد که ادارات امنیتی در زمینه روشنگری، نیازمند همکاری هر شهروند است: «کسی که متوجه شخص مشکوکی شده باشد، باید حتماً به پولیس مراجعه کند. هر "اطلاعی در مورد برنامه های مشخص تروریستی، فرقی نمی کند که توسط راست گرایان افراطی یا اسلام گرایان طرح ریزی شده باشد، به ادارات کمک می کند و برای امنیت مهم است».

DW.COM