1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"اروپا در برابر افزایش شمار پناهجویان آمادگی ندارد"

کمیساریایی عالی سازمان ملل درامور پناهندگان میگوید که اروپا دربرابر افزایش احتمالی جدید شمار پناهجویان به صورت کافی آمادگی ندارد. درهمین حال سازمان های حقوق بشر شدیداً سیاست اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین را محکوم میکنند.

وینست کوچتل مدیر دفتر اروپایی کمیساریایی عالی سازمان ملل برای پناهجویان گفت، وضعیت در افغانستان و سوریه وخیم است. در عراق ملیشه های تروریست "دولت اسلامی" یا داعش بخش بزرگ این کشور را کنترول می کنند، "ممکن است وضعیت بد تر شود، پیش از آنکه بهتر شود."

وینست کوچتل هشدار داد: «اگر مساله برنامه های عاجل مطرح شود، اروپا آماده نیست». کوچتل با درنظرداشت کاهش روزافزون مهاجرین در جزایر یونانی گفت که حالا نمی توان از یک بحران فوری سخن گفت چرا که "این یک وضعیت قابل کنترول است"، اما باوجود آنهم وضعیت قسماً درهم و برهم است. او تاکید کرد که کشورهای اتحادیه اروپا باید یونان را قوی تر از پیش مورد حمایت قرار دهند.

Vincent Cochetel UNHCR (UNHCR /S. Hopper)

وینست کوچتل مدیر دفتر اروپایی کمیساریایی عالی سازمان ملل برای پناهجویان: وضعیت در افغانستان و سوریه وخیم است

انتقاد سازمان های حقوق بشر

سازمان های حقوق بشر سیاست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین را شدیداً محکوم می کنند. افرنا مک گوان، رئیس دفتر حقوق بشر در بروکسل می گوید که اراده سیاسی برای حل بحران مهاجرت وجود ندارد.

او توضیح داد که تقسیمات پناهجویان از یونان به دیگر کشور های اروپایی به زحمت پیش می رود، افزون بر آن این قاره مهاجرین را با سیاست "ترس و ایجاد حصارها" از خود می راند.

والری چِچیرینی از شورای پناهجویان ناوری شکایت کرد که توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه، وضعیت مهاجرت را بهبود نبخشیده است. او افزود که "حق پناهندگی آشکارا از محتوا خالی شده است."

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد به روز چهارشنبه یک ترازنامه موقتی از همکاری با ترکیه را در مورد بحران مهاجرت ارایه کند.

کِسمن افغانستان یک بازی بزرگ غم انگیز است

در همین حال مارگوت کِسمن بازهم از انکشاف اوضاع در افغانستان نگران است. او گفت، آنچه در این کشور می گذرد، یک بازی بزرگ غم انگیز. باشندگان این کشور به زندگی در رنج ادامه می دهند.

مارگوت کِسمن، رئیس کلیسای پروتستانت های آلمان در شهر بادن بادن آلمان وضعیت در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده گفت که مردم هراس دارند که طالبان باردیگر به قدرت برسند.