1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اردوی امریکا: حمله بر شفاخانه در کندز جنایت جنگی نبوده است

نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا بعد از بررسی طولانی بمباران شفاخانه "داکتران بدون مرز" در کندز به این نتیجه رسیده اند که حمله بر این شفاخانه ناشی از اشتباهات بوده است.

جنرال جوزف فوتل روز جمعه در واشنگتن گفت که نظامیان امریکایی در حمله ماه اکتبر پارسال، از حقوق معتبر در زمینه قواعد عملیات و منازعه های مسلحانه غفلت کرده بودند، اما اشتباهات پشت هم در این حملات، "جنایت جنگی" نیستند.

براساس گزارش سازمان امدادی "داکتران بدون مرز"، بر اثر بمباران یک شفاخانه این سازمان در آغاز ماه اکتبر، 24 بیمار، 14 کارمند و 4 پرستار کشته شدند.

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در پایان ماه نوامبر از یک اشتباه و "ناکامی انسانی" به عنوان عامل این حمله سخن گفته بود.

جنرال جوزف فوتل حالا می گوید که در این حمله سربازان نمی دانستند که یک شفاخانه را هدف قرار می دهند و این حمله یک "جنایت جنگی" نبوده است، زیرا مردم ملکی به صورت هدفمندانه، مورد بمباران قرار نگرفتند.

فوتل افزود که از بررسی اردوی ایالات متحده امریکا نتیجه گیری شده است که این حمله "ترکیبی از اشتباهات انسانی" بر اثر سراسیمگی در جریان حمله و اشتباهات تخنیکی بوده است.

براساس توصیف این جنرال، نیروهای ویژه ایالات متحده امریکا بعد از چهار روز مبارزات شدید علیه افراط گرایان طالبان در شمال افغانستان، خواهان کمک های هوایی شدند. با این حال، سربازان هلیکوپتر جنگی از نوع "ای سی 130" که به پاسخ به این تقاضا پرواز کردند، هیچ لیستی از اشیایی که باید از حملات استثناء می شدند، در اختیار نداشتند.

فوتل افزود که سپس سربازان شفاخانه "داکتران بدون مرز" را با یک ساختمان اشغال شده توسط طالبان به اشتباه گرفتند که فقط چند صد متر از شفاخانه فاصله داشته است. براساس اظهارات جنرال فوتل، قرار است 16 سرباز در این ارتباط مورد مجازات انضباطی از جمله تعلیق خدمت و اخطار قرار بگیرند.

سازمان "داکتران بدون مرز" توضیح داده است که با درنظر داشت شرح اوضاع، این "قابل فهم نیست که {چرا} حمله برشفاخانه متوقف نشد". این سازمان امدادی در یک توضیح نامه کتبی ذکر کرده است که موضوع با یک عملیات نظامی ارتباط دارد که در اثر آن، از "بنیادی ترین قوانین جنگی" سرپیچی شده است.

این سازمان افزوده است که تدابیر مجازاتی علیه مسئولین این حمله، به هیچ وجه با زیان ها و قربانیان آن در کندز مناسب نیستند. سازمان "داکتران بدون مرز" مجدداً خواهان یک بررسی مستقل از اردو در مورد این حمله شد.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، سال گذشته از "داکتران بدون مرز" در این ارتباط عذرخواهی کرد. جوش ارنست، سخنگوی او گفت که اوباما از بررسی پنتاگون حمایت می کند، چون این گزارش در مورد بررسی "شفاف، بادقت و بی طرفانه" این حمله است که اوباما تقاضای آن را کرده بود.

 

DW.COM