ادغام پناهجویان از طریق هنر به جامعه آلمان | مهاجرت به اروپا | DW | 11.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

ادغام پناهجویان از طریق هنر به جامعه آلمان

یک برنامه فرهنگی جدید در برلین می خواهد مهاجران مسلمان را از طریق سیاحت های هنری و فرهنگی به موزیم ها، به جامعه ادغام کند. این برنامه انتظارات را بیشتر گردانیده است و تعداد سفرهای سیاحتی دو چند گردیده است.

منتقدان با صدای بلند ابراز شگفتی می کنند که چگونه آلمان خواهد توانست بیش از یک میلیون مهاجری را به جامعه ادغام کند که از سال 2015 به اینسو گرفته است. پاسخ قسماً، از راه هنر، است.

به مثابه بخشی از ابتکار جهت ادغام مهاجران به جامعه آلمان، "موسسه میراث های فرهنگی پروس" پروژه ای را برای آموزش دادن نو آمدگان به راه انداخته است تا راهنمای موزیم ها به زبان عربی برای هموطنان مهاجر شان گردند.

تاحال این پروژه انتظارات سازماندهندگانش را افزایش داده است، مهاجران زیادی را که سابقه ای در هنر داشته اند جلب کرده است و آن ها اشتیاق دارند تا راهنمای موزیم گردند. هزاران مهاجر مایل اند در مورد آنچه وطن منتخب شان می دانند بیاموزند.

مهاجرانی که تحصیلات پیشرفته دارند، غالباً خود را در کشور منتخب شان خارج از حوزه های تخصصی شان قفل شده می یابند. بنابراین کسانی که با رشته های هنری سر وکار داشته اند از این فرصت مستفید می گردند که در آلمان در رشته های خود شان کار کنند.

Ausstellung Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler

نمایشگاهی در برلین با اثر تاریخی آن نشان داده می شود

محمد صبحی یک ترمیم کننده آثار هنری در یکی از موزیم های مشهور سوریه بود. او که 64 سال دارد، فکر می کرد با فرار از کشور جنگزده اش، شغل هنری وی پایان یافته است.

او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است: « من عاشق کارم در سوریه بودم. رهنمای موزیم در اینجا بودن به من این احساس را می دهد که دوباره به کارم تا اندازه ای ارتباط دارم.»

روبرت وینکلر هماهنگ سازنده این برنامه می گوید: این مهاجران به دلیل موقعیت پناهجو بودن شان اجازه ندارند تمام روز کار کنند، اما برای راهنمایان موزیم مانند همکاران آلمانی شان به عین نرخ معاش داده می شود.

تا حال این برنامه 19 تن از مهاجران را برای آموزش دادن در بخش راهنمای موزیم قبول کرده است. از ماه دسمبر به اینسو بیش از 3000 پناهجو از نمایشگاه های مختلف در مورد گذشته پرهیاهوی آلمان و همچنان خاور میانه دیدار کرده اند.

چنانکه وینکلر به دویچه وله گفت، این برنامه درحال رشد است اما منابع مالی آن محدود است.

Ausstellung Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler

اثر تاریخی در یک نمایشگاه برلین

دوچند گردیدن سیاحت ها

این برنامه با یک سفر سیاحتی در یک هفته آغاز یافت، اما بنابر تقاضای زیاد یک سفر سیاحتی دیگر نیز بر آن افزوده شد.

او گفت: « انتظار نداشتیم این قدر مردم زیاد بیایند.»

اما او، بنا به این نسبت مشارکت بلند از « نیاز به برنامه مشابهی جهت آموختن در مورد فرهنگ خود این کشورها» سخن به میان آورد.

در توسعه بعدی این برنامه یک « کار گاه بین فرهنگ ها مطرح است تا به مهاجران و باشندگان برلین امکان شناخت از همدیگر را فراهم گرداند.»

این که این برنامه تا کجا توسعه می یابد بیشتر وابسته به تمویل آنست. در سال گذشته حکومت آلمان صرف 30 هزار یورو به این برنامه اختصاص داده بود، اما با این پول اعانه های خصوصی و کمک مالی خود موسسه نیز افزوده شد.

امسال حکومت تقریباً این پول را سه چند گردانیده و به 85 هزار یورو رسانده است، اما وینکلر نخواست مجموع بودجه این پروژه را افشا کند.

تا حال این پروژه به چند موزیم در برلین محدود است. وینکلر می گوید در حال حاضر منابع مالی کافی وجود ندارد تا این برنامه در سطح ملی توسعه داده شود.

DW.COM