1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اداره احصائیه آلمان مهاجرت متداوم و بالا را پیش‌بینی می‌کند

براساس گزارش یک روزنامه آلمانی، اداره امور احصائیه آلمان روی مهاجرت بالا و دوام دار در آلمان حساب می کند. این اداره می خواهد ارقام جدید پیش بینی شده را به روز سه شنبه ارایه کند.

از دید کارشناسان در دراز مدت هر سالی ۲۰۰ هزار مهاجر به آلمان می آیند. این موضوع را روزنامه "ولت ام زونتاگ" به استناد از ارقام جدید در باره رشد جمعیت در آلمان به روز یکشنبه گزارش داده است.

اداره امور احصائیه آلمان می خواهد این ارقام پیش بینی شده را به روز سه شنبه ارایه کند. قبلاً این اداره در ماه اپریل سال ۲۰۱۵، ارقام پیش بینی شده را معرفی کرده بود. در این زمان کارشناسان احصائیه به این نظر بودند که در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، جمعاً یک میلیون انسان به آلمان می آیند.

آنها برای سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، یک کاهش دوام دار آمدن مهاجرین را تخمین زده بودند، و از سال ۲۰۲۱ به بعد، آنها از "آمدن ضعیف تر" (سالانه ۱۰۰ هزار مهاجر) و یا مهاجرت قوی تر ( سالانه ۲۰۰ هزار انسان) سخن می گفتند.

اما بعد از افزایش آمدن مهاجرین در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، این محاسبه ها کهنه شدند. اداره امور احصائیه آلمان در ماه جنوری سال جاری ، یک رقم تخمینی جدید را از رشد جمعیت ارایه کرد که براساس آن حدود ۸۲،۸ میلیون انسان در آلمان زندگی می کنند که این رقم بی سابقه بوده است.

کارشناسان احصائیه به این نظر هستند که در سال قبل دست کم ۷۵۰ هزار انسان بیشتر در مقایسه با ترک کردن آنها به آلمان آمده اند. در سال ۲۰۱۵ این تفاوت با ۱،۱ میلیون انسان آشکارا بزرگتر بوده است.

کارشناسان می گویند که بدون آمدن انسان ها از مناطق جنگی و اتحادیه اروپا، جمعیت آلمان کاهش می یافت.

dpa/hm

مطالب مرتبط