1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

احتمال وضع تحریم آلمان بر کشورهایی که پناهجویان رد شده شان را نمی پذیرند

برخی مقامات ارشد آلمان خواستار قطع کمک های انکشافی به کشورهایی اند که پناهجویان رد شده را پس نمی گیرند.

زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان و توماس دیمیزیر وزیر داخله این کشور وضع تحریمات علیه کشورهایی را در نظر دارند که پناهجویان رد شده شان از آلمان را پس نمی گیرند. هر دو وزیر پیشنهاد دارند که به این کشورها کمک انکشافی را قطع کنند. 

زیگمار گابریل از حزب سوسیال دموکرات در گفتگو با مجله "اشپیگل" گفت: «آنانی که به گونه جامع همکاری در این بخش نمی کنند، امید دریافت همکاری های انکشافی ما را نداشته باشند».
توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان نیز در یک گفتگوی جداگانه با تلویزیون "ای. آر. دی" با تایید سخنان معاون صدراعظم کشورش گفت که او "از این دیدگاه به گونه کامل حمایت می کند".
قرار است توماس دیمیزیر وزیر داخله با هایکو ماس وزیر عدلیه فردا (سه شنبه) راجع به چگونگی اخراج پناهجویان رد شده گفتگو می کنند. نگهداری آن پناهجویان رد شده بالقوه خطرناک در بازداشتگاه ها قبل از اخراج نیز بخشی از این بحث است. این پیشنویس قانون از سوی دیمیزیر ترتیب شده که از مدتی به روی میز قرار دارد. 
هایکو ماس وزیر عدلیه آلمان در این خصوص گفت: «من پیشنهادهای خیلی مشخص ارائه خواهم کرد که امکان نگهداری افرادی را که خطرناک درجه بندی شده اند در بازداشتگاه قبل از اخراج گسترش می دهد.» 
فرد مهاجم در بازار کریسمس برلین انیس عامری یک پناهجوی تونسی بود. این حمله باعث قتل ۱۲ تن و زخمی شدن ۵۰ تن دیگر گردید. درخواست پناهندگی این مهاجم در جون سال پار از طرف ادارات امور مهاجرت آلمان رد شده بود. در ابتدا دولت تونس تایید نکرده بود که این شخص شهروند آن کشور است. مدارک سفر عامری از تونس دو روز بعد از حمله برلین به آلمان رسید. 
از سوی هم دیمیزیر حزب سوسیال دموکرات آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. به گفته وزیر داخله فدرال، این حزب همکاری های لازم به منظور روی دست گرفتن اقدامات قوی در خصوص امنیت و تروریسم را رد کرده است. دیمیزیر در گفتگو با هفته نامه "بیلد ام زونتگ" گفته است، او مطمین نیست که "آیا هر فرد در حزب سوسیال دموکرات آماده است که اقدامات شدید را روی دست گیرد".
با این همه، توماس اوپرمن رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در گفتگو با گروه رسانه ای فونکه گفته است که تعزیرات شدید باید در برابر کشورهای در نظر گرفته شود که نمی خواهند پناهجویان رد شده را بپذیرند. او گفت: «وزیر داخله فدرال باید مذاکرات جدید در خصوص بازگشت پناهجویان به کشور شان را روی دست بگیرد. ما نباید تحریم های اقتصادی را از نظر دور قرار بدهیم».

DW.COM