1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اتریش می خواهد از برنامه تقسیم پناهجویان خارج شود

در منازعه بر سر سهمیه بندی پناهجویان، اتریش در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نقش ویژه ای دارد. اکنون صدراعظم این کشور می خواهد از برنامه اتحادیه اروپا روی تقسیم پناهجویان خارج شود.

اتریش می خواهد بدون درگیرشدن با بروکسل، از برنامه اتحادیه اروپا در مورد تقسیم پناهجویان خارج شود. این موضوع را کریستیان کرن صدراعظم این کشور به روز سه شنبه اعلام کرد.

در حال حاضر چارچوب شرایط حقوقی در این ارتباط باید روشن گردد. صدراعظم  اتریش در مورد تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان یک موقف ویژه شده گفت: «ما این را بررسی می کنیم که آیا ما یک استثناء یا یک تاخیر را در این زمینه به دست می آوریم.»

او می خواهد یک نامه را به اتحادیه اروپا با این خواهش ارسال کند که بروکسل به خواست این کشور چراغ سبز نشان دهد. اما او نمی خواهد نشان دهد که از حقوق اتحادیه اروپا در این مورد سرپیچی می کند. او تاکید کرد: «ما عامل تحریک کننده نیستم.»

اتحادیه اروپا گوشزد کرد

در این میان کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل اتریش را به پذیرش پناهجویان براساس موافقت در مورد تقسیمات پناهجویان در کشورهای عضو گوشزد کرد. تا کنون این کشور در این ارتباط از موقعیت استثنایی در میان کشورهای اتحادیه اروپا برخوردار بوده است.

اما حالا یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که زمان این قاعده ویژه برای اتریش سپری شده است. او افزود: «این به این معنا است که حالا از اتریش انتظار می رود که مکلفیت های حقوقی اش را به جا آورد.»

در همین حال کرن صدراعظم تصریح کرد که برنامه اتحادیه اروپا برای توزیع مهاجرین در کشورهای عضو یک اقدام با معنا است. قرار است طبق این برنامه، تا ۱۶۰ هزار پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم شوند.

کرن: اتریش به مسئولیت اش عمل کرده است

او افزود که مکلفیت های پذیرفته شده باید مراعات شوند، اما اتریش مسئولیت اش را از همان آغاز بحران مهاجرت بیشتر از اندازه انجام داده است. کرن حتی یادآوری کرد که کشورهایی که تاهنوز فقط مهاجرین کمی را پذیرفته اند، باید در آینده از اتریش مهاجرین را بپذیرند.

اتریش به دلیل فشار خاص از جانب موج آمدن پناهجویان، در سال ۲۰۱۶ مجبور به سهم گیری در برنامه توزیع مهاجرین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشد. اما حالا این زمان تاخیر یک سال سپری شده است. از دید اتحادیه اروپا باید اتریش حدود ۲۰۰۰ مهاجر را از ایتالیا و یونان بپذیرید.

hm/rs/dpa