1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اتحادیۀ اروپا هنوز هم یونان را در مشکل پناهجویان تنها می‌گذارد

در رابطه با بحران پناهندگان، از قرار معلوم اتحادیۀ اروپا وعده‌های زیاد خود به آتن را عملی نکرده است. پس کجاست کارشناسان امور مهاجرین، حقوقدان‌ها و ترجمان‌های که اتحادیۀ اروپا به یونان وعده داده بود؟

"وعده های چرب و نرم" از بروکسل که گویا "یونان را در غلبه بر مشکل پناهجویان و عودت آنها کمک می‌کنیم"، آیا همه سخنان میان تهی بودند؟ به اساس یک گزارش روزنامۀ آلمانی "بیلد" کشور های اتحادیۀ اروپا یونان را به مراتب کمتر از آنچه وعده داده بودند، کمک می‌کنند. این روزنامه به اساس ارقام و آمار کمیسیون اتحادیۀ اروپا گزارش داده است که طور مثال از جمع ۱۵۸۰ مأمور فرانتکس (آژانس همآهنگ کننده همکاری‌ها برای حفاظت از مرز‌های بیرونی اتحادیۀ اروپا)، تنها ۶۶ مأمور این آژانس به یونان اعزام شده اند.

افزون بر آن تا کنون از جملۀ ۶۰ کارشناس امور عودت مهاجرین، که تقاضا شده بود، تنها ۲ تن؛ از جملۀ ۴۷۵ کارشناس امور پناهجویان، که وعده شده بود، تنها ۹۲ تن و از مجموعاً ۴۰۰ ترجمان وعده داده شده تنها ۶۱ تن به یونان اعزام شده اند. همچنان از جمع ۳۰ حقوقدان وعده شده، تا حال یکی هم وارد خاک یونان نشده است.

به قول روزنامۀ یاد شده این عملی ساختن بطی وعده‌ها سبب تأخیر در روند رسیدگی به پرونده های پناهجویان گردیده و در نتیجه تنها شمار اندکی از پناهجویان تا کنون توانسته اند یونان را ترک کنند.

در گزارش روزنامۀ "بیلد" همچنان گفته شده است که پس از اجرایی شدن "توافقنامۀ پناهجویان" میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا، منعقده ماه مارچ سال روان، تا حال تنها ۸۴۹ پناهجو از آلمان به کشور‌های دیگر اتحادیۀ اروپا فرستاده شده و ۴۶۸ پناهجو به ترکیه بازگردانده شده اند.

DW.COM