1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحادیه اروپا می خواهد روند ارزیابی پناهجویان را مرکزی سازد

بحران پناهجویان در اروپا با پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا حل نخواهد شد. این ها ایجاب توجه بیشتر و به وجود آمدن قانون پناهندگی در اتحادیه اروپا را می کنند. اما این کار چه گونه و کی صورت می گیرد.

آیا کمیسیون اتحادیه اروپا از شجاعت خودش می ترسد؟ اسناد محرم کمیسیون که اخیراً به منابع رسانه ئی در بروکسل درز کرده اند حاکی از آن اند که کمیسیون می خواهد برای کشورهای عضو پیشنهاد مرکزی ساختن ارزیابی پناهجویان را نماید. تصمیمات در رابطه با در خواست پناهندگی را مقامات اتحادیه اروپا خواهند گرفت که این امر انکشاف بیشتری در سیاست مهاجرت پنداشته می شود.

در نشست هفته وار کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل به روز چهارشنبه این موضوع مطرح نمی شود. فرانس تیمرمَنس، معاون رئیس کمیسیون در برابر مطبوعات ظاهر شد که به دلیل مشاورت با اعضای کمیسیون از هر 28 عضو این اتحادیه تاخیری رونما شده بود. تیمرمنس گفت که بخش بسیار بسیار حساس در اسناد پناهندگی از بین خواهد رفت.

او در ادامه گفت: «از دراز مدت، گزینه های دیگری، به شمول سیستم پناهندگی مرکزی اروپایی با تصمیم اروپایی در رابطه با هر درخواست پناهندگی وجود دارد. اما از چشم انداز سیاسی، واقع بینانه نیست که بگویم همین امروز چنین می شود. بنا به این دلیل ما چنین چیزی را امروز پیشنهاد نمی کنیم».

مارکوس فربر، نماینده حزب اتحاد سوسیال مسیحی آلمان (سی اس یو) که مسوول سیاست مهاجرت در اتحادیه اروپا است، به دویچه وله گفت که چنین پیشنهادی توسط کمیسیون او را متعجب خواهد ساخت.« من آن را برای موفقیت در سطح اروپا برای چنین اداره غول پیکری یک اندازه ماجراجویانه خواهم یافت.»

فرانس تیمرمنس یکی ازمسوولین مهاجرت در کمیسیون اتحادیه اروپا

فرانس تیمرمنس معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا

دو گزینه: واقع بینانه، غیر افراطی

فرانس تیمرمنس و همکارش دیمتریس اوراموپولوس که مسوول مهاجرت در کمیسیون است، معتقد اند که دولت های عضو از حق حاکمیت شان در این مورد منصرف نمی شوند که کدام درخواست پناهندگی را می خواهند و یا نمی خواهند قبول کنند. از این جهت است که چرا آن ها( کمیسیون) خود را صرف به دو گزینه محدود می گردانند که آن را قابل تطبیق می دانند. یک پیشنهاد رسمی برای اصلاحات در سیستم پناهندگی فقط بعد از مباحثات در تمام تابستان با وزرای داخله کشورهای عضو ارائه می شود. این پیشنهاد قانونی نیازمند تصویب توسط شورای وزیران و پارلمان اروپایی است.

دو گزینه

گزینه 1: که در آن تغییراساسی در قوانین ایجاد نمی شود. به اصطلاح مقرره دوبلین در جایش می ماند و تنها از طریق میکانیسم عاجلی غیر فعال می گردد. هرکشوری که اول آواره را می گیرد کاملاً مسوول ارزیابی درخواستع پناهجویی او می باشد. در واقعیت امر در حال حاضر، عمدتاً پناهجویان به یونان و ایتالیا می آیند، سایر کشورهای عضو می توانند کسانی را واپس به یونان و ایتالیا اخراج کنند که نخست در آن جا درخواست پناهندگی داده اند. تنها درصورتی که یونان و ایتالیا با سرازیری شمار نهایت زیاد مهاجران روبرو شوند، لازم می شود تا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز رسیدگی به درخواست های پناهندگی را به عهده بگیرند.

گزینه 2: تیمرمنس می گوید که مقررات دوبلین لغو گردد. «ما می توانیم آن معیارات را تغییر دهیم که تصمیم می گیرد کدام کشور عضو مسوول درخواست های پناهندگی است.« در خواست های پناهندگی در این طرح ازهمان آغاز تصمیم گرفته می شود که کی مسوول ارزیابی درخواست ها باشد و طبق تناسب پناهندگان تقسیم می شوند.» چنین ارزیابی ای مستلزم همبستگی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد. ..... آلمان با سیستم سهمیه می تواند دوستانی بیابد، اما در حال حاضر به دلیل تطبیق جدی مقررات دوبلین چنین امری ممکن نیست. همه کشورهای اتحادیه اروپا می کوشند از آن حمایت کنند که یونان مسوولیت مهاجرین و در خواست های شان را بردوش گیرد و یا بهتر اینکه به ترکیه واگذار شوند. این موضوع قلب موافقتنامه اتحادیه اروپا و ترکیه است که در حال حاضر ناظر به برگشت دادن مهاجران از طریق بحیره اژه به آن کشور می باشند.

تیمرمنس شکی دراین باقی نمی گذارد که جانبدار گزینه دوم است:« سیستم دوبلین در شکلی که اکنون وجود دارد، پر از شگاف هاست و کار نمی کند.» طبق اظهار اوراموپولولوس کمیسار مهاجرت اتحادیه اروپا، عین همان پیشنهادی را که کمیسیون اتحادیه اروپا برای بازنگری فراهم ساخته است، در اساس مشابه آنچه می باشد که در ماه می گذشته در "اجندای مهاجرت" شان مطرح کردند.

این پیشنهاد شامل یک ارزیابی متحد شده پناهندگی و استلزامات مشابه پناهندگی برای همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد. کمیسارها مدعی اند که این اصولی است که قبلاً روی آن توافق صورت گرفته است، اما همه کشورهای عضو آن را عملی نکرده اند. همچنان در اصول این تصمیم در تابستان سال گذشته قرار شد که پناهجویان و درخواست های پناهندگی از یونان و ایتالیا بین سایر کشورهای عضو تقسیم گردند، اما کارگر واقع نشد. از جمله مجموع 160 هزار پناهجویی که قرار بود اسکان مجدد داده شوند، تاکنون 1100 نفر شان جابه جا شده اند. اورامو پولوس فقط تنها از خشم می غرد هنگامی در مورد ایجاباتی پرسش به عمل می آید که قبلاً وجود داشته اند و مشابه به گزینه دوم می باشند.

او با لحنی آگنده از تسلیم شدن می گوید:« فقط اراده سیاسی در کشورهای عضو وجود ندارد.»

مشکل ناپدید نمی شود

همکار وی در عین زمان یک درخواست پرشور را دنبال می کند. او می گوید: «اتحادیه اروپا خدوش بحران پناهجویان را مدیریت کند. کارکردن به طور انفرادی، چنانکه آلمان کرد و یا برخی کشورهای در مسیر بالقان انجام دادند، فقط اتحادیه اروپا را تجزیه می کند. تنها "راه حل اروپایی" که روی آن توافق صورت گرفته توانست، به بیرون انتقال دادن این مسوولیت به ترکیه بود که قبلاً در قسمت پناهجویان از اژه صورت گرفته است.

تیمر مان گفت که :«بسیار حیاتی است که ما بی نظمی و افزایش سرازیری مهاجران را محدود گردانیم، مرزهای مان را محافظت کنیم و (پیمان) شینگن را نگهداریم.»

« درعین زمان ما باید مطمئن باشیم که کسانی که نیاز به محافظت دارند، بدون آنکه زندگیشان را در دست قاچاقبران قرار دهند، می توانند آن را به دست آورند.»

اکنون تیمرمنس به این نظر است که راه حل باید فراتر از اوضاع جاری در یونان با نگاهی به آینده جستجو گردد.« مشکل ناپدید نمی شود. چالش باقی می ماند.»

بِرند ریگَرت/رسول رحیم

مهرنوش انتظاری

DW.COM