1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اتحادیه اروپا می خواهد برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه گذاری کند

اتحادیه اروپا می خواهد سرازیری آوارگان را با سرمایه گذاری های جدید میلیاردی محدود نماید. سران اروپایی بانک سرمایه گذاری این اتحادیه را مامور کرده بودند که پیشنهادی در این زمینه ارائه کند.

وِرنَر هویَر، رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا در مصاحبه با شماره سه شنبه روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ» پیشنهاد کرد که از پروژه هایی که بیرون از اتحادیه اروپا جریان دارد، با تقریبا دو برابر مبلغی که تا به حال پلان شده بود، حمایت مالی شود.

هویَر گفت که افزون برآن قرار است که ۶ میلیارد یوروی اضافی طی پنج سال آینده به مبارزه با ریشه های فرار در منطقه کمک کنند. او ادامه داد: «مهم این است که اروپا از کشورهایی حمایت کند که به شمار زیادی از آوارگان جای داده اند». رئیس بانک سرمایه گذاری خواهان این شد که این مبلغ صرف پروژه هایی شود که در اردن، لبنان، مصر و کشورهای مغرب جریان دارند.

وِرنَر هویَر، رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا

وِرنَر هویَر، رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا

به گفته هویر، قرار است که کشورهای بالقان غربی مانند صربستان و البانیا نیز در سطح قابل توجهی از این حمایت مالی بهره مند شوند. از جمله قرار است که (در این کشورها) مکتب ساخته شود و سیستم صحی بهبود یابد.

سران دولت ها و حکومت های اتحادیه اروپا بانک سرمایه گذاری اروپا را در ماه مارچ مامور کرده بودند که پیشنهادی در این زمینه ارائه کند.

به گزارش روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ»، بانک سرمایه گذاری اروپا اکنون در نشست سران دولت ها و حکومت ها که در هفته آینده برگزار می شود، با تاکید هرچه بیشتر خواهان افزایش شدید امکانات مالی برای مبارزه با ریشه های فرار خواهد شد.

DW.COM