1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اتحادیه اروپا مقررات شدیدتری برای متقاضیان پناهندگی وضع می کند

کمیسیون اتحادیۀ اروپا می خواهد مقررات برای پناهجویان را دشوارتر سازد و همزمان معیارهای یکسان را در امور پناهجویان در اروپا تعیین کند. بخشی از این پیشنهادها، وضع معیارهای ثابت و یکسان برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی است.

Dimitris Avramopoulos

دیمیتریس آوراموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیۀ اروپا

کمیسیون اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه (۱۳ جولای ۲۰۱۶) تحریماتی در سراسر اروپا برای آن عده متقاضیان پناهندگی پیشنهاد کرد که قوانین و مقررات را نقض می کنند. کمیسیون همچنان گفته است که همزمان با آن در همه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پناهجویان باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و به پرونده های شان با سرعت رسیدگی شود.

دیمیتریس آوراموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیۀ اروپا در بروکسل گفت: «ما به جای روش های مختلف و تکه تکۀ کنونی، معیارهای ثابت و عادلانه را می خواهیم.» به قول کمیسیون هدف از این طرح "کاهش دادن تفاوت ها در میزان پذیرش پناهجویان در میان کشورهای عضو" و همچنان جلوگیری از ادامۀ سفر پناهجویان به گونۀ غیرمجاز به کشور های دیگر اتحادیۀ اروپا است.

به اساس پیشنهاد کمیسیون اتحادیۀ اروپا، در صورتی که یک پناهجو قوانین و مقررات را نقض کند و یا از همکاری با مقامات خودداری کند، در آن صورت باید "اجباراً" قیوداتی علیه وی وضع گردد که حتی رد کردن تقاضای پناهندگی اش را نیز در بر داشته باشد. همچنان بخشی از خدمات اجتماعی پناهجویان باید به این بستگی داشته باشد که پناهجو در کورس های ادغام سهم می گیرد، یا نه.

کشورهای عضو افزون بر آن باید صلاحیت بازداشت آن عده پناهجویانی را داشته باشند که "تعهدات خود برای باقی ماندن در یک محل خاص را نقض می کنند"، و یا هرگاه خطر آن وجود داشته باشد که پناهجو از محل تعیین شده اش "بگریزد". همچنان آن کسانی که تقاضای پناهندگی شان پذیرفته شده است و بدون اجازه به کشور های دیگر اتحادیۀ اروپا نقل مکان می کنند، باید مجازات گردند. همچو افراد پس از دریافت اجازۀ اقامت، پنج سال باید در کشوری بمانند که در آنجا به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند. هرگاه به همچو کاری دست می زنند، همین میعاد پنج ساله برای شان از نو آغاز می شود.

از سوی دیگر متاقاضیان پناهندگی باید در سراسر اتحادیۀ اروپا حق داشته باشند که یک وکیل مدافع مجانی دریافت کنند. همچنان به منظور کاهش وابستگی به خدمات اجتماعی در همه کشور های عضو، نهایتاً شش ماه پس از ارایۀ تقاضانامۀ پناهندگی، پناهجو باید به بازار کار راه داشته شود.

کمیسیون همچنان می خواهد پیشنهاد خود در مورد یک مدت یکسان برای رسیدگی به پرونده های پناهجویان در سراسر اروپا را به کرسی بنشاند. به اساس این پیشنهاد تصمیم روی تقاضانامه های پناهندگی باید به صورت اعظمی شش ماه طول بکشد، ولی در حالات استثنایی که شمار متقاضیان بسیار زیاد باشد، تمدید این مدت مثل گذشته تا سه ماه دیگر مجاز است. در صورتی که پناهجو طور مثال از یک کشور مبداء امن آمده باشد، این مدت باید به یک یا دو ماه کاهش داده شود. همچنان زمانی که یک متقاضی پناهندگی "به مقامات اطلاعات غلط ارایه کرده و سبب سردرگمی شود" و یا "آشکارا حرف های بی معنی" بزند، باید پرونده اش در مدت بسیار کمتر بررسی گردد.

در صورتی که تقاضای پناهندگی رد گردد، متقاضی باید در طی یک ماه اعتراض نامۀ خود را ارایه کند. آنگاه روند مرافعه باید به صورت اعظمی دو تا شش ماه طول بکشد. علاوه بر آن یک فهرست کشور های مبداء امن در همه کشور های عضو اتحادیۀ اروپا باید یکسان اعتبار داشته باشد، و فهرست های جداگانه هرکشور عضو باید تا پنج سال کاملاً از میان برداشته شوند.

DW.COM

مطالب مرتبط