اتحادیه اروپا در مورد کاهش گازهای گلخانه یی به توافق رسید | آلمان و جهان | DW | 24.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحادیه اروپا در مورد کاهش گازهای گلخانه یی به توافق رسید

سران اتحادیه اروپا در نشست شان در بروکسل در مورد اهداف جدید برای کاهش گازهای گلخانه یی تا سال 2030 توافق کردند. اعضای این اتحادیه همچنان روی افزایش نسبتی استفاده از انرژی قابل تجدید به توافق رسیدند.

هرمن فان رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا در اوایل صبح جمعه گفت که رهبران این اتحادیه اهداف جدیدی را برای سال 2030 تعیین نموده اند که بیانگر کاهش سقف تولید گازهای گلخانه یی توسط کشورهای عضو می باشد.

براساس این توافق، کشورهای عضو باید گازهای گلخانه یی را در مقایسه با میزان تولید این گازها در سال 1990 میلادی، 40 درصد کاهش دهند.

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در بروکسل نشست دارند، در مورد دو هدف دیگر برای سال 2030 توافق نمودند که عبارت از افزایش تناسب استفاده از انرژی قابل تجدید و بهتر ساختن موثریت انرژی می باشند.

اعضای این اتحادیه توافق نمودند که دست کم 27 درصد انرژی را از منابع قابل تجدید مانند برق آفتابی و بادی به دست آورند.

با افزایش موثریت انرژی، اعضای این اتحادیه همچنان توافق کردند که مصرف انرژی را دست کم 27 درصد کاهش می دهند.

این مذاکرات تا ساعات اول جمعه ادامه یافت، زیرا پولند تقاضایی دایر بر حفاظت از صنعت ذغالی اش را مطرح نموده بود. سایر کشورها نیز کوشیدند تا متن راهنما را در قسمت گرمای جهان در ارتباط با منافع افتصادی شان در مواردی چون برق هسته یی و انتقال برق از یک کشور به کشور دیگر مورد سوال قرار دهند.

هدف موجود که پیش بینی کرده بود تا سال 2020 در قسمت گازهای گلخانه یی 20 درصد کاهش به عمل آید، نزدیک به تحقق یافتن است.

این توافق پیش از کنفرانس سران جهان در مورد اقلیم در پاریس صورت می گیرد که قرار است در سال آینده برگزار شود. در این کنفرانس قدرت های صنعتی از آسیا، امریکا و سایر نقاط جهان شرکت می کنند.

DW.COM