اتحادیه اروپا تغییراتی در سیستم پناهندگی ایجاد می‌کند | مهاجرت به اروپا | DW | 05.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اتحادیه اروپا تغییراتی در سیستم پناهندگی ایجاد می‌کند

براساس یک گزارش، کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد غور می کند که جریان بررسی تقاضای پناهندگی را به کشورهای عضو واگذار نکند، بلکه تنها در اختیار این اتحادیه قرار دهد. به این ترتیب باید در سیستم دوبلین تغییر ایجاد شود.

براساس گزارش روزنامه آلمانی "دی ولت"، کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد پیشنهاد اصلاحات وسیع در سیستم پناهندگی را ارائه کند. طبق این پیشنهاد، از جمله در نظر است تا تصمیم گیری و بررسی تقاضاهای پناهندگی، دیگر در سطح ملی کشورهای عضو نه، بلکه در سطح اتحادیه اروپا انجام شود.

به طور مشخص پیشنهاد شده است که "دفتر حمایت از امور پناهندگی اروپایی" (EASO)، از یک اداره ساده اتحادیه اروپا، به یک اداره تصمیم گیرنده با صلاحیت تغییر کند.

براین اساس قرار است که این اداره تصمیم گیرنده، در هرکشور عضو یک نمایندگی داشته باشد و نیز اقامه دعوی علیه جواب به تقاضاهای پناهندگی را مورد بررسی قرار دهد.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asylbewerber Warteschlange Warten Wilmersdorf

مهاجرین در اداره آلمان فدرال برای پناهندگی و مهاجرت

روزنامه "دی ولت" از گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد نقل کرده است: «به این وسیله یگانه میکانیسم تصمیم گیرنده مرکزی ایجاد خواهد شد و به این ترتیب هماهنگ سازی کامل جریان بررسی تقاضاها و نیز ارزیابی مشخص تقاضاهای پناهجویان در سطح اروپا تضمین خواهد شد.»

انتقاد از سیستم موجود دوبلین

کمیسیون اتحادیه اروپا از سیستم موجود دوبلین در قسمت توزیع مهاجرین انتقاد کرد که ناکارآیی اش را برای حل مشکلات بحران کنونی مهاجرین ثابت کرده است و این امر موجب شده است که شمار محدود دولت های عضو، بار عمده مشکلات را به دوش گیرند.

روزنامه "دی ولت" از گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا نقل کرده است: «این وضعیتی است که هر دولت مورد نظر را با امکانات اش زیر فشار قرار داده است.»

بر مبنای سیستم موجود دوبلین، مهاجرین باید قاعدتاً در همان کشوری تقاضای پناهندگی بدهند که بار اول در حوزه اتحادیه اروپا وارد آن کشور شده اند. به این دلیل کشورهای که در مرز های خارجی اتحادیه اروپا واقع هستند، بیش از اندازه زیر فشار قرار گرفته اند، چنانچه در زمان حاضر قبل از همه یونان با این مشکل مواجه است.

"میکانیسم منصفانه"

براساس این گزارش، کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد در مورد تجدید نظر در سیستم موجود دوبلین، دو امکان متفاوت را پیشنهاد کند. یک گزینه این است که سیستم کنونی با یک پیشنهاد "میکانیسم منصفانه اصلاحی" حفظ شود.

و این میکانیسم برای توزیع متقاضیان پناهندگی در چارچوب اتحادیه اروپا زمانی باید لغو شود که یک کشور عضو در زمینه پذیرش متقاضایان پناهندگی زیر فشار قرار گیرد.

براساس گزارش رسانه ها، با گزینه دومی پیشنهاد شده است که متقاضیان پناهندگی، باید در آینده بر مبنای معیارهایی مانند امکانات پذیرش دولت های عضو و وابستگی های موجود خانواده های مهاجرین، به صورت منصفانه در کشور های جداگانه اتحادیه اروپا تقسیم شوند.

امکانات پذیرش باید براساس «بزرگی نسبی، ثروتمندی و امکانات دولت های عضو محاسبه شود.» کمیسیون اتحادیه اروپا خواست در باره گزارش ابتدایی کنونی تبصره نکند. این کمیسیون گفته است قرار است پیشنهادها روز چهارشنبه معرفی شوند.

DW.COM

مطالب مرتبط