1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ائتلاف احزاب مسیحی و سوسیال دموکرات ها گاوک را برای دور دوم ریاست جمهوری ترغیب می نمایند

سیاستمداران ارشد احزاب سوسیال دیموکرات و اتحاد مسیحیان، سعی دارند رئیس جمهور یوآخیم گاوک را برای دور دوم ریاست جمهوری ترغیب نمایند.رئیس جمهور آلمان حین موعود انتخابات دیگر 77 سال عمر می داشته باشد.

احزاب ائتلاف حکومت فدرال آلمان به گزارش " فرانکفورته روند شاور" از قول حلقات حکومت این کشور، تلاش دارند تا رئیس جمهور فعلی این کشور، یوآخیم گاوک را برای نامزدی برای دور دوم در همایش فدرال آلمان در 12 ماه فبروری سال 2017 تحریک و ترغیب نمایند. تا آنزمان رئیس جمهور آلمان 77 ساله می شود.

در این گزارش همچنان آمده است که در مذاکرات سری همچنان راه حل " ایتالیایی" برای پست مذکور پیشنهاد گردیده است. به این معنی که احتمالاً کناره گیری پس ازنیم دوره کاری به وی پیشنهاد شده است. با آنهم نماینده های احزاب ائتلاف تأکید کرده اند که هیچکسی رئیس جمهور گاوگ تقاضا نکرده است که برای آن به مسابقه نامزدی ریاست جمهوری بپیوندد که پیش از وقت کنار رود.

نگرانی ها از بازی های زشت

از آنجایی که نامزدیگری نیست تا اکثریت هردو حزب بزرگ را به دست آورد، ترس آن وجود دارد که بگو مگو بر سر نامزد این مقام و ناتوانی عملی این احزاب تاثیر منفی بر شهروندان در انتخابات سال 2017 داشته باشد.

Joachim Gauck Bundespräsident Bürgerfest Schloss Bellevue Berlin Deutschland

یوآخیم گاوک رئیس جمهور آلمان در کنار همسرش سیلویا شاد

در ایتالیا نیز، سال 2013 زمانی که احزاب این کشور پس از راه اندازی چندین دور انتخابات مؤفق نشدند تا بر سر نامزد مشخصی توافق نمایند، رئیس جمهور آنزمان این کشور گئورگیو ناپولیتسانو در آنزمان (87) ساله ناگزیر شد برخلاف تصمیم قبلی اش خودرا برای دور دیگر ریاست جمهوری نامزد نماید. اما سپس کمتر از دو سال بعد از این اقدامش، از سمت خود کناره گیری کرد.

یوآخیم گاوک نیز گفته است که تصمیم نهایی خودرا تا اوایل تابستان اعلام می کند.

این درحالیست که فقط چندی قبل ضمن یک همه پرسی اکثریت آلمانی ها برای نامزدی دور دوم یوآخیم گاوک مؤافقت خودرا نشان دادند.