آیا وزارت‌خانه‌ها میان اشرف غنی و عبدالله تقسیم شده اند؟ | افغانستان | DW | 24.09.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آیا وزارت‌خانه‌ها میان اشرف غنی و عبدالله تقسیم شده اند؟

سخنگوی تیم عبدالله عبدالله تقسیم بندی وزارت‌خانه‌ها میان او و اشرف غنی احمدزی را تایید می‌کند، اما سخنگوی تیم اشرف غنی آن را رد می‌نماید. روزنامه 8 صبح از سندی گزارش داده که نشان‌دهنده سهمیه بندی وزارتخانه ها است.

سخنگوی داکتر عبدالله تقسیم وزارت‌خانه‌ها را تایید می‌کند، اما می‌گوید آنچه در روزنامه 8صبح به چاپ رسیده واقعیت ندارد. دسته انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمدزی موجودیت چنین سندی را از بنیاد رد می‌کند.

در گزارش 8صبح آمده است که وزیران وزارت‌خانه‌های مالیه، داخله، احیا و انکشاف دهات، زراعت و مالداری، انرژی و آب، فواید عامه، مخابرات، اقوام و قبایل، تحصیلات عالی، مهاجرین، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، رئیس بانک مرکزی و مشاور امنیت ملی از سوی رئیس جمهور تعیین می‌شوند.

بر بنیاد این گزارش 8صبح، وزیران وزارت‌خانه‌های اقتصاد، شهرسازی، معادن، پترولیم، تجارت و صنایع، ترانسپورت، امور خارجه، دفاع ملی، مبارزه با مواد مخدر، معارف، صحت، شهدا و معلولین، حج و اوقاف و معین‌گمرکات و عواید از سوی رئیس اجرایی تعیین می‌شوند.

پس از این که انتخابات افغانستان به بن بست رسید، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به توافق رسیدند تا حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند و براساس اعلام کمیسیون انتخابات، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می‌شوند.

طاهر زهیر، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی در رابطه به درست یا نادرست بودند این سند به دویچه وله گفت: «به صورت مطلق چنین چیزی دروغ است و بی بنیاد. هیچ گونه اساسی ندارد».

برعکس فضل الرحمان اوریا، یکی از سخنگویان تیم عبدالله می‌گوید وزارت‌خانه‌ها براساس شایستگی و اهلیت افراد تقسیم شده اند، ولی آنچه در روزنامه 8صبح به چاپ رسیده درست نیست: «دو تیم بر بنیاد تخصص، شایسته سالاری، دانش و تجربه، ارگان‌های متعدد را بین خود تقسیم کرده اند تا خدمات خوبی را به وطن و مردم عرضه کنند، ولی چیزی که در 8صبح نوشته شده درست نیست».

در همین حال آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند چنین تقسیمی اگر درست باشد، سبب می‌شود تا کار به اهل کار سپرده نشود. زیرا هر دو دسته وعده‌ها و اسنادی به طرفداران شان داده اند و باید آن‌ها را در کابینه جدید سهم دهند که در چنین صورتی جایی برای افراد متخصص در راس وزارت‌خانه‌ها باقی نمی‌ماند.

احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی گفت اگر مردم به این باور باشند که آقای اشرف غنی و آقای عبدالله کار را به اهل آن می سپارند و افراد شایسته را برای مقام های دولتی بر می گزینند، نادرست فکر می کنند.

به باور آقای سعیدی افراد شایسته‌ای که خارج از تیم‌های انتخاباتی بوده و در انتخابات نقش فعال نداشته اند، در کابینه راه نخواهند یافت.

DW.COM