آیا مهاجرین می توانند به اردوی آلمان کمک کنند؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 24.07.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

آیا مهاجرین می توانند به اردوی آلمان کمک کنند؟

مانند حوزه اقتصاد، اردوی آلمان فدرال نیز شدیداً در جستجوی نیروهای متخصص است. این سوال مطرح است که آیا مهاجرین می توانند اردوی این کشور را در این زمینه کمک کنند؟

Deutschland Bundeswehr Ursula von der Leyen

اورزولا فون دیر لاین وزیر دفاع آلمان

اورزولا فون دیر لاین وزیر دفاع آلمان می گوید مهاجرین بسیاری که به آلمان آمده اند، نمی توانند اردوی آلمان را به عنوان سربازان در مورد یافتن نیروهای متخصص کمک کنند.

این سیاست مدار از حزب دموکرات مسیحی آلمان به روزنامه آلمانی "فرانکفورته الگماینه سایتونگ"، شماره روز یکشنبه، گفت که مهاجرین به عنوان سربازان در اردوی آلمان یک گزینه نیست.

اما وزیر دفاع آلمان افزود: "اردوی آلمان فدرال در نظر دارد که در یک پروژه بزرگ، در آغاز بیش از صد مهاجر را در زمینه اشتغال های ملکی آموزش دهد"، مثلاً در کار های دستی، تخنیک، طب و لوژستیک.

فون دیر لاین گفت: "منظور این است که این مهاجرین یک روزی به سوریه بروند در بازسازی کشور شان کمک کنند."

فون دیر لاین توضیح داد که اردوی آلمان با بخش اقتصاد، دقیقاً در مورد متخصصان تخنیک، انجنیر ها و کارشناسان کمپیوتر رقابت می کند.

وزیر دفاع آلمان افزود: "ما تغییرات جمعیتی (دموگرافیک) را شدید تر احساس می کنیم، به خصوص که ما فقط متقاضیان با پاسپورت آلمانی را در این مورد به کار می گماریم."

وزیر دفاع آلمان اعتراف کرد که اردوی آلمان "به ساختار های مدیریتی فنی تر" نیاز دارد و این امر مطمئناً برای طرز عمل ها و جریان کار نیز اعتبار دارد، زیرا بسیاری از تقاضا ها در مورد روند کاری فقط بسیار به کندی به مسئولین وزارت می رسند، "طوری که تقاضا ها از یک سطح سلسله مراتب، به مراجع بعدی انتقال می یابند".

فون دیر لاین تصریح کرد که او به این دلیل به کاترین سودر دبیر دولت در امور تجهیزات توصیه کرده است که سرپرست پروژه های بزرگ تجهیزاتی حق اولیت مشورت دهی را در وزارت دفاع دارد.

DW.COM