1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

آیا توافقنامه مهاجرین با ترکیه بعد از کودتای ناکام در خطر است؟

کودتای ناکام درترکیه در مورد اعتبار توافقنامه مهاجرین میان این کشورواتحادیه اروپا درمیان بعضی ازسیاستمداران شک وتردید ایجاد کرده است. اما وزیر امور صدارت آلمان گفته است که توافقنامه مهاجرین بعد ازکودتا با خطر مواجه نیست.

Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei

برگشت دادن مهاجرین از یونان به ترکیه

پتر التمایر وزیر امور صدارت آلمان روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه آلمانی "زاربروکه سایتونگ" گفت: "تاهنوز هیچ نشانه ای مبنی بر این وجود ندارد که توافقنامه مهاجرین میان اتحادیه اروپا و ترکیه در خطر باشد."

التمایر افزود که هردو جانب باید بازهم مکلفیت های شان را در این مورد عملی سازند و آنها "این مکلفیت ها را انجام خواهند داد."

کلاودیا روت رئیس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان برعکس نسبت به این موضوع ابراز تردید کرده است. او در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" گفت: "در این زمان هرج و مرج و نا اطمینانی توافقنامه موجود با ترکیه در ارتباط با سیاست مهاجرین زیر سوال قرار خواهد گرفت."

روت تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید خود وظایف داخلی اش را انجام دهد و کشورهای عضو آن "بالاخره در راستای یک سیاست همبستگی و خردمندانه در قبال مهاجرین به تفاهم برسند."

در توافقنامه مهاجرین با اتحادیه اروپا، ترکیه اطمینان داده است که همه مهاجرین تازه وارد به جزایر یونان را دوباره بپذیرد و اتحادیه اروپا در عوض برای هر مهاجر سوریایی که به ترکیه برگشت داده می شود، یک مهاجر دیگر سوریایی در ترکیه را از طریق پرواز قانونی به کشور های عضو می پذیرد.

تا ۱۲ جولای، حدود سه ماه بعد از آغاز اجرایی شدن توافقنامه، اتحادیه اروپا ۷۹۸ تن از ۱۸ هزار مهاجر سوریایی را که در آغاز انتظار می رفت، از ترکیه پذیرفته است.

براساس ارقام اتحادیه اروپا در صفحه انترنت آن، ۲۹۴ مهاجر سوریایی قبول شده از ترکیه به آلمان آمده اند. سویدن با پذیرش ۲۶۴ مهاجر سوریایی بعد از آلمان در درجه دوم قرار دارد.

DW.COM