1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

آماده بودن در صورت شکست توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا

براساس اظهارات دیمیتریس آوارموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا، اگر توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا به شکست مواجه شود، در این صورت یک بدیل برای آن وجود خواهد داشت.

دیمیتریس آوارموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا به روزنامه آلمانی "دی ولت" گفت:"توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا یک بخش مهم کاری ما در زمینه حل بحران مهاجرت است، اما یگانه بخش آن نیست. ما تنها بر یک گزینه تکیه نمی کنیم."

آوارموپولوس همزمان تاکید کرد: "ما یک طرح وسیع "الف" داریم که براساس آن، توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین و نیز باقی آجندا های اروپایی ما برای مهاجرین موفقانه عملی شوند."

او افزود که از دو سال به این سو در این زمینه کار می شود تا "این آجندا را با تدابیر مشخص به پیش برد" و از یک سال به این سو، یک قانون گذاری با حمایت مالی روی دست گرفته شده است تا به دولت های اتحادیه اروپا در زمینه حل مساله مهاجرین کمک شود و یک "سیستم داخلی قوی اروپایی برای مدیریت مساله مهاجرین در مرز ها و با کشور های شریک ایجاد گردد."

Brüssel EU Kommission Aufhebung Visumspflicht für türkische Staatsbürger Dimitris Avramopoulos

دیمیتریس آوارموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا

در همین حال جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نمی خواهد در منازعه با حکومت ترکیه درمورد لغو ویزا برای شهروندان این کشور کوتاه بیاید. اما او همزمان بر ضرورت تحکیم توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین تاکید کرد.

او به روزنامه برلینی "تاگس اشپیگل" که به روز دوشنبه نشر خواهد شد، در این ارتباط گفت که اتحادیه اروپا از آغاز امسال دیگر نمی تواند شاهد آن باشد که "ده ها هزار مهاجر در دریای اژه بیمرند" و به این دلیل اتحادیه اروپا باید با همسایه های دشوار مانند ترکیه نیز همکاری کند.

او افزود: "نه به این خاطر که ما این یا آن حکومت را به طور خاص دوست داریم"، بلکه این کار را به دلیل کاهش رنج های انسانی انجام می دهیم.

DW.COM