1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

آلمان 200 میلیون یورو به معارف افغانستان کمک کرد

وزارت معارف افغانستان می گوید که آلمان در راستای تقویت نظام آموزشی افغانستان تاکنون حدود 200 میلیون یورو را به وزارت معارف این کشور کمک کرده است. کمک هایی که به گفته این وزارت موثریت زیادی در بهبود معارف داشته است.

برای مکاتب زیادی در افغانستان ساختمان مناسب ساخته شده است.

برای مکاتب زیادی در افغانستان ساختمان مناسب ساخته شده است.

در سیزده سال گذشته کشورهای متعددی به افغانستان کمک های مالی، نظامی و سیاسی کرده اند که ایالات متحده امریکا در راس شان قرار داشته، ولی نظر مردم در رابطه با رده بندی موثریت کمک ها چیز دیگری را نشان می دهد.

هرچند قضاوت ها همیشه بر میزان بیشتر بودن مبلغ کمک ها بوده اند، ولی برخی از مسئولان و شهروندان افغانستان نوعیت و کیفیت کمک ها را مورد ارزیابی قرار داده و موثریت کمک ها را ارجعیت داده اند.

فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان با اینکه مقدار کمک های جمهوری فدرال آلمان را نیز در کنار دیگر کمک کننده های بزرگ قابل توجه تعریف می کند، اما از موثریت بیشتر کمک های آلمان سخن می گوید: «کشور دوست ما جرمنی از سال 2002 تا کنون درحدود 200 میلیون یورو به سکتور معارف افغانستان کمک کرده است. تنها در سال گذشته 40 میلیون یورو به معارف کشور کمک کرده است».

هنوز هم مکاتبی هستند که ساختمان ندارند.

هنوز هم مکاتبی هستند که ساختمان ندارند.

وی کمک به آموزش و پرورش را موثر ترین و مفید ترین نوع کمک تعریف کرده می گوید که کمک های جرمنی با افغانستان کاملا صادقانه و براساس نیازمندی های مردم و دولت این کشور انجام شده است.

به گفته وردک بزرگترین چالش وزارت معارف در افغانستان نداشتن استاد در بخش حرفه و فن بود که آلمان در این بخش هم کمک های موثری انجام داده است: «خوشحال هستم که ما برای نخستین بار در تاریخ کشور خود حالا صاحب دو اکادمی تربیت معلم در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی هستیم؛ یعنی دو اکادمی که در کابل و در مزار شریف تحت کار هستند 1200 تن معلم را برای معارف کشور تربیه می کند».

وی اذعان می دارد که با کمک جرمنی 55 مکتب در افغانستان یا اعمار و یا بازسازی شده اند که برای 28 هزار تن زمینه آموزش و پرورش مناسب را فراهم کرده است.

وزیر معارف افغانستان می فزاید که آلمان در 4 برنامه مختلف برای انکشاف زیربنا و بهبود کیفیت آموزش و پروش با افغانستان کمک کرده است.

حالا نزدیک به 50 درصد دانش آموزان مکاتب دختران هستند.

حالا نزدیک به 50 درصد دانش آموزان مکاتب دختران هستند.

در همین حال شهروندان افغانستان نیز کمک های آلمان را از کمک دیگر کشورها متفاوت می دانند. سید فهیم موسوی، خبرنگار آزاد در کابل می گوید: «دولت های جاپان، هند و آلمان در راستای تعلیم و تربیه مردم افغانستان واقعا کمک های صادقانه ای انجام داده اند. نوع کمک این کشورها در راستای آموزش و پروش و مسایل اجتماعی به مردم افغانستان، برای ما نشان می دهد که کمک های شان صادقانه و موثر می باشد».

گفتنی است که کمک های آلمان اکثرا در شمال افغانستان مثل بدخشان، قندوز، فاریاب، سرپل و برخی دیگر از ولایت های شمالی متمرکز بوده می باشد. تا کنون بارها مقامات افغانستان از کمک کننده های بین المللی خواسته اند که کمک های شان را از طریق بودجه دولتی و مطابق با نیازمندی های ضروری جامعه این کشور به مصرف برسانند، امری که از سوی نهادهای کمک کننده آلمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

DW.COM

مطالب مرتبط