1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آلمان در نظر دارد علیه افراد خطرناک شدیدتر اقدام کند

توماس دیمیزیر و هایکو ماس، وزیران داخله و عدلیه آلمان فدرال می‌خواهند تا با قاطعیت بیشتر علیه افرادی که برای امنیت عامه خطر محسوب می شوند، عمل کنند. این تدابیر بعد از حمله بر بازار کریسمی در برلین گرفته می شود.

در فاصله کوتاهی پس از حمله بر یکی از بازارهای کریسمس در برلین به تاریخ ۱۹ ماه دسامبر سال گذشته، وزیران داخله و عدلیه آلمان با هم مشورت نمودند. در رابطه به اقدامات بعد از حمله برلین همچنان تنش های لفظی میان مقام های حکومت ائتلافی آلمان نیز تشدید یافته است. وزیر داخله فدرال آلمان حزب سوسیال دموکرات این کشور را که شریک حکومت ائتلافی است، متهم به بی میلی در همکاری های مشترک نمود. در برابر حزب سوسیال دموکرات آلمان وزیر داخله این کشور را متهم نمود که با چنین ابراز نظرها سعی می کند تا ناکامی های خود را روپوش نماید.

اکنون پس از ارائه پیشنهاد هایکو ماس وزیر عدلیه آلمان مبنی بر بازداشت افرادی که برای امنیت عامه خطر محسوب می شوند، دیمیزیر با خوشبینی گفته است: "در صورتی که ما هردو با جدیت در موردی گفتگو کنیم، اکثراً نتایج خوبی هم در پی دارد."

در حال حاضر مقام های امنیتی آلمان ۵۴۸ تن را به عنوان اسلام گرایان خطرناک در برابر امنیت عامه این کشور درجه بندی نموده اند. این افراد کسانی اند که مقام های امنیتی احتمال انجام حملات از جانب آنان را بعید نمی دانند. نیم تعداد این افراد در آلمان زندگی نمی کنند. از این میان ۶۲ تن باید آلمان را ترک کنند. دیمیزیر از دیر زمانی خواهان برخورد شدیدتر در برابر این گروه از افراد می باشد. بنابراین وزیر داخله آلمان در پی استدلال جدیدی برای بازداشت این افراد مظنون می باشد: "افرادی که موجب خطر برای امنیت عامه" می باشند، باید قبل از اتمام مراحل اخراج، بازداشت گردند.

اکنون ماس وزیر عدلیه آلمان نیز ضمن همسویی با وزیر داخله آلمان فدرال می خواهد تضمین کند که افراد خطرناک برای امنیت عامه، همچنان بدون اتهام به جرمی نیز می توانند برای مدت طولانی بازداشت گردند. افزون بر این او در نظر دارد تا نظارت بر افراد مظنون به افراطگرایی را بیشتر نموده و حتی از بستن حلقه های الکترونیک در پای آنها برای ردیابی استفاده کند.

صدراعظم آلمان خواهان اقدامات سریع می باشد

پیشنهاد بستن حلقه های الکترونیکی در پای افراد مظنون با واکنش های گوناگونی مواجه گردیده است. شماری به این باور اند که بستن حلقه های متذکره نمی توانند احتمال حمله از جانب این افراد را کاهش دهند.

همچنان انگلا مرکل صدراعظم آلمان اقدامات سریعتری را در قبال حمله برلین اعلام کرده گفت: "این حمله به ما هشدار داد که سریع و درست عمل کنیم. نه اینکه فقط با صدور یک اعلامیه اکتفا کنیم، بلکه واقعاً و عملاً وارد عمل شویم." با آنهم خانم مرکل تأکید کرد که در قبال تمام تدابیر امنیتی ضد ترور، آزادی باید پابرجا بماند. او افزود: "هدف، امنیت در فضای آزاد می باشد. ما خواهان یک کشور آزاد و باز هستیم."

"قطع کمک های انکشافی"

وزیر امور عدلیه فدرال آلمان با طرح مبحث جدید اخراج این افراد همچنان از احتمال تنش ها با کشورهای مبدای آنان چشم پوشی نکرده و ترسی از این وضعیت ندارد. به گفته او در صورت انصراف این کشورها از پذیرش پناهجویان رد شده، باید کمک های انکشافی به آنها قطع گردد. او افزود: "باید بر کشورهای مبدا فشار بیشتر وارد گردد." هایکو ماس در گفتگویی با روزنامه "زاربروکر سایتونگ" گفته است: "نباید اخراج این افراد به دلیل عدم همکاری های کشورهای مبدای آنان با ناکامی مواجه گردد."

اما گیرد مولر وزیر کمک های انکشافی آلمان فدرال از حزب اتحاد سوسیال مسیحی با مخالفت در برابر تقاضای ماس گفته است: "باید تأمین امنیت تمام منطقه به شمول مصر از جمله علایق بزرگ ما باشد" او در گفتگویی با "پاساور نویه پریسه" تأکید کرده است: رکود شدید اقتصادی می تواند سبب مشکلات به شدت بیشتری گردد. مردم نیاز به خانه، اشتغال و آینده دارند، در غیر آن بازهم به اینجا می آیند.

nf/cgn/ww (afp, dpa, epd)

DW.COM