1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

آلمان در تلاش محافظت بیشتر از مهاجران زن

مانویلا شویزِگ، وزیر امور خانواده جمهوری فدرالی آلمان می خواهد حفاظت از زنان و کودکان را دراقامتگاه های مهاجرین بهبود بخشد. زنان مهاجر غالباً درجریان فرار و همچنین با رسیدن به کشورهای اروپایی قربانی آزارهای جنسی می شوند.

سخنگوی وزارت امور خانواده آلمان فدرال گفت که برای حل مشکل زنان مهاجر با همکاری نهادها و اتحادیه های امور رفاهی و خیریه، باید محل های کار اضافی ایجاد شود تا فعالیت نهادهای مشورت دهی، خانه های زنان و دفاتر را هماهنگ سازند.

او افزود که در قدم اول باید این محل های کار در 25 اقامتگاه مهاجرین تاسیس شود. از این اقدام هر بار با 40 هزار یورو حمایت می شود. این طرح ها در نظر دارد که نیروهای تخصصی نیز مسئول تحکیم ساختارهای مشورتی در نهادهای مربوطه و مسئول آموزش کارمندان رضا کار و استخدام شده باشند.

هدف قبل از همه این است تا از دست اندازی ها و آزار زنان در اقامتگاه های مهاجرین پیش از وقوع آن جلوگیری شود.

اما از دید اتحادیه سیاست توسعه ای آلمان (Venro)، نه تنها تدابیر وقایوی برای جلوگیری از کاربرد خشونت در اقامتگاه های مهاجرین بازنگری شود، بلکه در باره حفاظت از زنان و دخترانِ در حال فرار نیز باید جدیداً غور صورت گیرد.

برنت بورنهورست، رئیس هیئت مدیره اتحادیه سیاست رشد و توسعه در ارتباط با روز جهانی زن در هشتم مارچ توضیح داد که "خیلی زیاد اتفاق می افتد که زنان و دختران حین فرار نیز قربانی بهره کشی و خشونت جنسی می شوند" و جامعه جهانی باید علیه آن برخورد کند. او حفاظت از این زنان را یک مکلفیت عنوان کرد.

زنان مهاجر در آلمان

زنان مهاجر در آلمان

شمار مهاجرین زن بیشتر است

براساس گزارش اتحادیه سیاست توسعه ای آلمان، بیش از یک چهارم 60 میلیون نفری که در سطح جهان در مهاجرت به سر می برند، زنان و دختران میان 15 تا 49 ساله هستند. در امتداد مسیر بالقان در حال حاضر حتی تا 80 درصد مهاجرین زنان هستند.

این اتحادیه که حدود 125 سازمان کمک های بشری و انکشافی را زیر پوشش خود دارد، توضیح می دهد که فرار برای زنان به دلیل نقش اجتماعی آنها در بسیاری از کشورهای زادگاه شان با مشقت و خطرها همراه است.

در هشتم مارچ، روز جهانی زن، نهادهای حامی زنان در سرتاسر جهان برای مبارزه در راستای حقوق زنان اجتماعات و مراسم هایی را برگزار می کنند.

در سال 1910 زنان سوسیالست بین المللی در کوپنهاگن فیصله کردند که زنان همه ساله یک روز با برپایی مراسم اعتراضی برای بهبودی شرایط زندگی و احقاق حقوق شان وارد عمل شوند.

DW.COM