1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

آلمان برای مهاجران عودت‌کننده مراکشی اقامتگاه‌ خواهد ساخت

حکومت آلمان در باره حمایت از ایجاد اقامتگاه ها برای نوجوانان در مراکش غور می کند تا به این وسیله امکاناتی برای افراد زیر سن بی بضاعت مهاجر که از آلمان برگشت داده می شوند، فراهم شود.

Deutschland Asylbewerber aus Marokko müssen auf ihre Abschiebung warten (DW/N. Yakine)

یک متقاضی پناهندگی مراکشی که منتظر برگشت اش از آلمان است

وزارت داخله آلمان فدرال به پاسخ به یک تقاضای حزب سبزهای این کشور گفت که در این اقامتگاه ها در مراکش در آینده مهاجران زیر سن بدون همراه که از آلمان به کشور شان برگشت داده می شوند، جا داده خواهند شد.

حکومت آلمان به خبرگزاری «دی پی ای» گفت که این طرح فعلاً در "مرحله بسیار آغازین" قرار دارد.

حزب سبز ها در تقاضایش از حکومت آلمان فدرال خواستار معلومات راجع به پروژه ها در آن کشورها شده است که مهاجران شان از آلمان بازگشت می کنند یا اخراج می شوند.

وزارت داخله آلمان گفته است: "حکومت آلمان در زمان حاضر این امکان را بررسی می کند که در مراکش در چارچوب یک پروژه، خانه هایی ایجاد شوند تا در آنها بتوانند افراد زیر سن که مورد تبعیض قرار گرفته اند، زندگی کنند و امکانات برای آینده آنها فراهم شود."

در این خانه ها در پهلوی بود و باش و مراقبت های طبی و تربیتی، آموزش های مکتب و شغلی نیز فراهم خواهد شد.

وزارت داخله آلمان در پاسخ به پرسش حزب سبزها گفته است: "به این وسیله یک امکان ماندن برای این کودکان فراهم می شود تا از احتمال مهاجرت های غیرقانونی به سوی اروپا سر وقت جلوگیری شود."

افزون بر آن این خانه ها برای نوجوانان زیر سن، باید با معیار های حقوقی استوار باشند تا به این وسیله برای نوجوانان مهاجر زیر سن و بدون همراه مراکشی که از آلمان اخراج می شوند، در آینده در کشورش شان سودمند باشند.  

لوئیسه امتسبرگ سخنگوی سیاسی امور مهاجرت از حزب سبز ها در این ارتباط با انتقاد از حکومت آلمان گفت، با وجود آنکه این برنامه قابل تایید است که آلمان برای بهبودی زندگی افراد زیر سن در مراکش تلاش می کند؛ اما اگر این حمایت همزمان در خدمت این امر باشد که نوجوانان زیر سن از آلمان "به کشور گویا امن مراکش" برگشت داده شوند، نتیجه آن موفقانه نخواهد بود.

سخنگوی سیاسی امور مهاجرت از حزب سبزها گفت: "آنچه حکومت آلمان با شعار مبارزه علیه عوامل مهاجرت در نظر دارد، نه در جهت حقوق بشر و نه به خاطر رفاه کودکان و در راستای یک  انکشاف دوام دار قرار دارد، بلکه متاسفانه فقط در خدمت انزوای (پناهجویان) است. "

afpd/hm