آلمان آموزش مسلکی چهار میلیون جوان افغان را آغاز کرد | گزارش های بازسازی | DW | 09.11.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

آلمان آموزش مسلکی چهار میلیون جوان افغان را آغاز کرد

جمهوری آلمان فدرال یک برنامۀ آموزش های مسلکی را برای کسبه کاران افغان در کابل آغاز کرد که قرار است در آن نزدیک به چهار میلیون جوان دوره های کارآموزی حرفه ای را سپری کرده و از نیروی آنان به گونه موثر استفاده شود.

Afghanistan Help e.V. in Herat

یک کارگاه آموزشی موسسه آلمانی "هلپ" در هرات.

در این برنامۀ آن کسبه کاران آموزش های مسلکی می بینند که تا کنون رسماً ثبت نشده اند و در گذشته هم توجه جدی به آنها صورت نگرفته است. آلمان یکی از کشور های بزرگ مددرسان در افغانستان به شمار می رود که در عرصه های مختلف این کشور را کمک می کند.

وعدۀ رئیس جمهور اشرف غنی برای فراهم ساختن زمینه های کاری برای شاگردان مکتب برآورده خواهد شد. روز یکشنبه برنامۀ آموزش های مسلکی، با کمک مالی آلمان، از سوی وزارت معارف افغانستان آغاز شد.

Afghanistan Help e.V. in Herat

کارآموزان دختر در حال آموزش آرایشگری.

معینیت امور تخنیکی و مسلکی این وزارت با این برنامه از یک سو زمینه های کاری را برای شاگردان مهیا می سازد و از سوی دیگر در شهرهای مختلف افغانستان آن کسانی را ثبت می کند که هنر کسبه کاری را دارند، اما به گونۀ رسمی از آنها سود برده نمی شود.

آصف ننگ معین امور تخنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان در مراسم افتتاح این برنامه گفت که قرار است در چارچوب این برنامه حدود چهار میلیون نفر آموزش ببینند که توانمندی کاری دارند، اما آموزش مسلکی ندیده اند. او گفت: «شمار فارغان امسال مکاتب تا 350 هزار تن می رسد. در حدود دو میلیون کودک از نعمت آموزش به بهره اند. احتمالاً تا چهار میلیون نفر وجود داشته باشند که توانایی کاری دارند، اما هنر مسلکی نه. پس از این برای از بردن این بدبختی ها باید برنامه درست شود، و ما به همین دلیل برنامۀ کنونی را آغاز کردیم».

در حال حاضر صد ها هزار نفر به گونۀ خودسر به کسبه کاری مشغول اند. آصف ننگ می گوید که این افراد وارد یک سیستم رسمی داخل شده و کسبه کاری شان مسلکی می گردد. در افغانستان پیشه های مثل مستری گری، قالین و گلیم بافی، رنگمالی و 247 پیشۀ دیگر در نظر گرفته شده اند، که در صورت مسلکی شدن، می توانند چرخ اقتصاد کشور را به تحرک درآورند.

آصف ننگ افزود: «نیروهای کاری زیاد اند، اما از آنها تا حال استفاده به عمل نیامده است. ما می خواهیم این ظرفیت ها را به کار اندازیم. اما چگونه؟ می خواهیم مکتب را به محل کار تبدیل کنیم، برای شاگردانی که توانایی کاری دارند، و همچنان برای آن جوانانی که از نعمت مکتب محروم مانده اند».

آصف ننگ می افزاید که این برنامه را با کمک های کشورهای دیگر می توان گسترش داد، اما در این زمینه او خواستار آزادی های بیشتر از سوی دولت شد. او گفت: «ما از دولت پولی نمی خواهیم؛ نترسند. فقط به ما آزادی عمل بهدند و ببینند که ما چطور برنامه خود را به خودکفایی می رسانیم. فقط به ما اجازه بدهد که از این سیستم کهنه تدریسی که شاگردان در آن گیر مانده اند بیرون شویم و مطابق با بازار کار به پیش برویم».

Afghanistan Help e.V. in Herat

کارآموزان پسر در حال آموزش ترمیم وسایل الکترونیک.

حسین سپاهی رئیس جامعۀ ملی کسبه کاران افغان نیز گفت که با کمک این مؤسسات می توان به پیشرفت های در عرصۀ تولید و بخش های دیگر نایل شد. او افزود که برای فارغان برنامۀ آموزش های مسلکی باید بودجه اختصاص داده شود تا در پهلوی کابل، در چهار شهر بزرگ افغانستان ورکشاپ ها و سیمینار ها را راه اندازی کنند.

کشور آلمان، که در یک دهۀ گذشته در عرصه های مختلفی به افغانستان کمک کرده است، این بار برای برنامۀ آموزش های مسلکی یک کمک 30 میلیون دالری را در اختیار قرار داده است. گوستاف رایر، رئیس ادارۀ امور توسعه یی آلمان در افغانستان می گوید که هدف این برنامه آموزش جوانان و استفادۀ مثمر از نیروی آنهاست.

او در کنفرانس امروزی در کابل گفت: «از این رو می خواهیم با استفاده از این کنفرانس در مورد ظرفیت های توسعه یی و گام های بعدی برای گسترش این سیستم آموزشی کارآ با شما بحث کنیم». گوستاف رایر در این کنفرانس کمک های بیشتر کشورش را وعده داد.

DW.COM