1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

آتن از پذیرش پناهجویان خودداری می کند

وزیر خارجه یونان گفته است که  یونان "یک جعبه بسته نیست که در آن پناهجویان ذخیره گردند". او گفته است که کشورش ترس دارد که ترکیه توافقنامه با اتحادیه اروپا را لغو کند و از این ناحیه تحت فشار قرار بگیرد.

حکومت یونان بازگشت دادن پناهجویان از آلمان را رد کرده است. نیکوس کوتسیاس، وزیر خارجه یونان به روزنامه آلمانی "دی ولت" گفته است: «من به این باور هستم که یونان ظرفیت و منابع مالی را در اختیار ندارد که پناهجویان اخراج شده از کشورهای شمال اتحادیه شرق اروپا را بپذیرد». امروز پنجشنبه نشست وزیر خارجه یونان با زیگمار گابریل همتای آلمانی اش در آتن برنامه ریزی شده است.
کوتسیاس انتقاده کرده گفته است که برخی کشورهای اتحادیه اروپا جنوب ایتالیا و یونان را به عنوان یک "جعبه بسته" می بینند که در آن می توانند "پناهجویان را ذخیره کنند". او گفت که این یک تفکر اروپایی نیست. کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که از تاریخ 15 ماه مارچ به اصطلاح قوانین دوبلین را دوباره در قبال یونان عملی گردد. بر اساس این قانون پناهجو باید در همان کشوری که برای بار اول وارد خاک اروپا شده است، در همان جا پناهندگی بدهد.

Griechischer Außenminister Nikos Kotzias (Getty Images/AFP/P. Desmazes)

نیکوس کوتسیاس، وزیر خارجه یونان


دیمیزیر می خواهد باردیگر پناهجویان را خارج کند

بر اساس نقص سیستم پناهندگی یونان، آلمان در سال ۲۰۱۱ بازگشت دادن پناهجویان به یونان را به حال تعلیق درآورد. توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان، بر اساس گزارش رسانه ها، دوباره بازگشت دادن پناهجویان به یونان را پس از بهبود وضعیت در این کشور، آغاز می کند.

وزیر خارجه یونان هشدار داده است که افزایش رقم پناهجویان بازگشت داده شده از دیگر کشورهای اروپایی امسال منجر به ایجاد فشارهای شدید و غیر تحمل می گردد. او گفته است که "یونان با پذیرش پناهجویان، بسیار بشردوستانه برخورد کرده است؛ اما موج جدیدی از پناهجویان در تابستان امسال، برای یونان فشار عظیمی خواهد بود. یونان در حد نهایی امکاناتش قرار گرفته است".


"پشتیبانی کمتر از حدی که وعده داده شد"
وزیر خارجه یونان، اتحادیه اروپا را متهم کرد که این کشور را تنها گذاشته است. او گفت که "ما شدیدا در مقابله با بحران پناهجویان نیاز به حمایت بیشتری از کشورهای اتحادیه اروپا داریم". او همچنین گفته است که بسیاری از کشورهای اروپایی مقدار بسیار اندکی از پناهجویان از یونان را به کشورهای خود پذیرفته اند. همچنین در بخش رسیدگی به روند پناهندگی، اتحادیه اروپا به مقایسه آنچه تعهد کرده، پشتیبانی بسیار کمتر نموده است.
یونان کشوری است که پیمان پناهجویان با ترکیه برایش نقش مهمی را بازی می کند. از طریق بحیره اژه هر ماه  تا اوایل سال گذشته هزاران پناهجو به یونان آمدند. امسال در مجموع تا اواسط مارچ ۳۰۰۰ تن به یونان آمده اند. حکومت یونان ترس دارد که ترکیه طوریکه چندین بار تهدید کرده، توافقنامه با اتحادیه اروپا را لغو کند.

دویچه وله / ن. ک. ا.