1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

آتش سوزی در اقامتگاه های پناهجویان در جزیره خیوس

یک آتش سوزی در جزیره یونانی خیوس امروز شنبه، شش از هشت ساختمان را که برای اقامتگاه های مهاجرین در نظر گرفته شده بود، ویران کرد. وضعیت پناهجویان در این جزیره مانند سایر جزایر یونانی رقت بار است.

Griechenland Chios Asylsuchende (DW/D. Cupolo)

وضعیت پناهجویان در کمپ های پر ازدحام جزیره خیوس وخیم است

چنانچه محافظین سواحل یونانی گزارش داده اند، در اقامتگاه های مهاجرین در ساعات صبح امروز شنبه یک آتش سوزی رخ داد که شش از هشت ساختمان آن را ویران کرد. براساس این گزارش، دلایل این آتش سوزی تاهنوز مشخص نشده است.

مقامات امنیتی یونان گفته اند که سه مهاجر در این ارتباط دستگیر شده اند، زیرا آنها حین خاموش ساختن آتش توسط نیرو های اطفائیه، سنگ پرتاپ کرده اند.

وضعیت پناهجویان در کمپ های جزیره خیوس وخیم است. براساس اظهارات هیئت بحران مهاجرت یونان در کمپ های این جزیره، 4100 مهاجر به سر می برند، در حالی که گنجایش آنها 1100 نفر است. وضعیت در سایر جزایر یونان مشابه همین وضع است.

به روز جمعه، طی یک نشست عاجل در آتن، یک طرح شامل اتخاذ تدابیر برای وضعیت پناهجویان در جزیره لسبوس ارائه گردید. چنانچه وزارت دولت یونان جمعه شب اعلام کرد، قرار است وضعیت زندگی پناهجویان در کمپ های این جزیره بهبود یابد، روند بررسی تقاضا های پناهندگی سریع شود و سازمان های امدادی غیر دولتی، قوی تر در این روند شامل شوند.

اما یونان درکل برای رسیدگی به کارهای پناهجویان با کمبودی کارمندان امور پناهندگی مواجه است. به این دلیل جریان بررسی تقاضا های پناهندگی پناهجویان بسیار طول می کشد و آنها در وضعیت بد با ازدحام زیاد در کمپ ها در حالت بی سرنوشتی به سر می برند. این امر باعث ایجاد یاس و ناامیدی و وقوع زد و خورد ها میان آنها می شود.

dpa/hm