Ausstrahlungszeiten | Ausstrahlungszeiten | DW | 09.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ausstrahlungszeiten

Ausstrahlungszeiten

Kultur.21 - Das Kulturmagazin

DW-TV EUROPA

SA 19:30 UTC

SO 07:30 UTC

MO 01:30 UTC

MO 21:30 UTC

(Sommer)

Berlin

London

Moskau

SA - 21:30

SA - 20:30

SA - 23:30

SO - 09:30

SO - 08:30

SO - 11:30

MO - 03:30

MO - 02:30

MO - 05:30

MO - 23:30

MO - 22:30

DI - 01:30

(Winter)

Berlin

London

Moskau

SA - 20:30

SA - 19:30

SA - 22:30

SO - 08:30

SO - 07:30

SO - 10:30

MO - 02:30

MO - 01:30

MO - 04:30

MO - 22:30

MO - 21:30

DI - 00:30

DW-TV AFRIKA

SA 19:30 UTC

SO 07:30 UTC

MO 01:30 UTC

MO 21:30 UTC

(Sommer)

Kapstadt

Nairobi

Abuja

SA - 21:30

SA - 22:30

SA - 20:30

SO - 09:30

SO - 10:30

SO - 08:30

MO - 03:30

MO - 04:30

MO - 02:30

MO - 23:30

DI - 00:30

MO - 22:30

(Winter)

Kapstadt

Nairobi

Abuja

SA - 21:30

SA - 22:30

SA - 20:30

SO - 09:30

SO - 10:30

SO - 08:30

MO - 03:30

MO - 04:30

MO - 02:30

MO - 23:30

DI - 00:30

MO - 22:30

DW-TV NORDAMERIKA

SA 19:30 UTC

SO 16:30 UTC

MO 03:30 UTC

(Sommer)

San Francisco

Edmonton

New York

SA - 12:30

SA - 13:30

SA - 15:30

SO - 09:30

SO - 10:30

SO - 12:30

SO - 20:30

SO - 21:30

SO - 23:30

(Winter)

San Francisco

Edmonton

New York

SA - 11:30

SA - 12:30

SA - 14:30

SO - 08:30

SO - 09:30

SO - 11:30

SO - 19:30

SO - 20:30

SO - 22:30

DW-TV LATEINAMERIKA

SA 19:30 UTC

MO 01:30 UTC

(Sommer)

Caracas

La Paz

Buenos Aires

SA - 15:00

SA - 15:30

SA - 16:30

SO - 21:00

SO - 21:30

SO - 22:30

(Winter)

Caracas

La Paz

Buenos Aires

SA - 15:00

SA - 15:30

SA - 16:30

SO - 21:00

SO - 21:30

SO - 22:30

DW-TV ASIEN

SA 19:30 UTC

SO 07:30 UTC

MO 04:30 UTC

MO 21:30 UTC

(Sommer)

Neu-Delhi

Jakarta

Hongkong

SO - 01:00

SO - 02:30

SO - 03:30

SO - 13:00

SO - 14:30

SO - 15:30

MO - 10:00

MO - 11:30

MO - 12:30

DI - 03:00

DI - 04:30

DI - 05:30

(Winter)

Neu-Delhi

Jakarta

Hongkong

SO - 01:00

SO - 02:30

SO - 03:30

SO - 13:00

SO - 14:30

SO - 15:30

MO - 10:00

MO - 11:30

MO - 12:30

DI - 03:00

DI - 04:30

DI - 05:30

DW-TV ASIEN+

SO 10:30 UTC

MO 03:30 UTC

(Sommer)

Neu-Delhi

Jakarta

Hongkong

SO - 16:00

SO - 17:30

SO - 18:30

MO - 09:00

MO - 10:30

MO - 11:30

(Winter)

Neu-Delhi

Jakarta

Hongkong

SO - 16:00

SO - 17:30

SO - 18:30

MO - 09:00

MO - 10:30

MO - 11:30