1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kiosk

Zaštita klime najveći izazov 21. vijeka

Njemačke novine o energetskom samitu u Berlinu, kao i o presudi Saveznog ustavnog o operacijama aviona tipa "Tornado"

O skupu u Berlinu, list "Financiel Times Deutschland" piše:

”Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra trenutne klimatske promjene koje se dešavaju na Zemlji najvećim izazovom ovog stoljeća. Ona do sada nikada nije bila toliko jasna u svojim stavovima po tom pitanju, kao na jučerašnjoj konferenciji u Berlinu. Njemačka vlada naime i pored sasvim drugačijih zahtijeva predstavnika velike industrije u ovoj zemlji namjerava do Jeseni ove godine iznijeti odgovarajući program kojim će se podržati što je moguće racionalnije korištenje energetskih resursa u Njemačkoj. Sa ovom svojom najavom Angela Merkel je zapravo okončala zatišje po pitanju dvostruke teme, dakle energetskog zbrinjavanja i zaštite klime, koje je vladavalo još od formiranja velike koalicije i njenog zvaničnog preuzimanja vlasti u ovoj zemlji krajem 2OO5. godine", piše pored ostalog list "Financiel Times Deutschland".

Druge novine ”Pforzheimer Zeitung” ističu:

"Dok mnogi Nijemci u medjuvremenu imaju loš lošu savijest pa njihovi električni aparati uglavnom ostaju neuključeni ili opet zbog toga što možda ne posjeduju kućne lampe kojima se štedi struja, s druge strane oni najveći zagadjivači čovjekove okoline se i dalje ne pridržavaju svoje obaveze o reduciranju emisije štetnih gasova, poput Ugljendioksida CO2. Toliko dugo dok postoje takve oprečnosti, ne može biti ni govora o jednoj ozbiljnoj zaštiti klime”, piše list ”Pforzheimer zeitung”.

"Stuttgarter Nachrichten” ukratko povlači bilans dosadašnja tri susreta na vrhu o energiji te ističe:

"Energija je u javnosti postala centralno političko polje. Gradjani sada znaju da se evropski ciljevi za zaštitu klime ne mogu sami od sebe realizirati i da će to naravno biti skuplje".

I za kraj dio komentara o jučerašnjoj presudi Njemačkog ustavnog suda o operacijama aviona tipa "Tornado" u Afghanistanu. O tome list "Die Tageszeitung" piše:

”Jučerašnjom presudom se zapravo odobravaju buduće vojne intervencije NATO-saveza oko cijelog zemaljskog globusa. No kod te odluke se postavljaju dva pitanja: Da li operacije NATO-saveza u Afghanistanu, prema sporazumu Zapadne alijanse važe kao odbrambene te da li one služe da se tamo sačuva mir. Njemački sud je razvio dva razumna kriterija kod odgovara na oba ova pitanja. No problem pomenute presude je taj, da ona barata sa neodrživim činjenicama kako bi se na oba ova pitanja moglo odgovoriti sa da”, piše njemački list ”Die Tageszeitung”.