1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Vijeće za saradnju u jugoistočnoj Evropi glavni partner EU

Nedavno osnovano Vijeće za saradnju u jugoistočnoj Evropi (Regional Co-operation Council-RCC) u Briselu se sada smatra najvažnijim partnerom EU za pitanja razvitka jugoistočne Evrope.

RCC kao najvažniji partner Brisela

RCC kao najvažniji partner Brisela

Vijeće je preuzelo sve dosadašnje aktivnosti Pakta stabilnosti i dodatno proširilo spektar djelovanja međunarodne zajednice u regionu. Budžetskim planom Evropska komisija planira do kraja 2009. godine da preko različitih instrumenata predpristupne pomoći, samo u zemlje Zapadnog Balkana i Tursku, bespovratno uloži oko 3,9 milijardi eura. Do 2011. godine Komisija kani uložiti čak 7,57 milijardi.

U središtu pažnje Evropske komisije će biti jačanje sigurnosti, razvoj regionalne saradnje, izgradnja saobraćajne infrastrukture, reforma pravosuđa, te nastavak privrednih reformi uključujući i jačanje tržišne privrede. Važan će biti i razvoj nevladinog sektora i aktivnija uloga mladih i naučno-istraživačkog rada.

Pomoć regionu u cilju napretka na putu ka EU

Početkom marta, Evropska komisija je usvojila najnoviji paket mjera za podršku ekonomskim i političkim reformama ovog regiona, kako se navodi, “u cilju dostizanja evropskih vrijednosti i ubrzanja reformskog progresa ovih zemalja na putu ka punopravnom članstvu u EU”.

Nezavisno od ovog plana, ministri ekonomije i finansija EU su sredinom maja podržali prijedlog Evropske komisije o stvaranju “jedinstvenog investicionog okvira za Zapadni Balkan”. A to uključuje i čitav paket olakšica za ulaganja kreditnih sredstava Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Razvojne banke Vijeća Evrope i drugih javnih i privatnih ulagača. Time bi se poboljšala usklađenost i saradnja u investicijama za socijalno-ekonomski razvoj ovog regiona”.

Sarajevo sjedište Vijeća za saradnju

I ovo ministarsko tijelo EU je u nasljedniku Pakta stabilnosti prepoznalo najpodesnijeg regionalnog partnera za sve planirane aktivnosti na Balkanu. Naime, za razliku od Pakta stabilnosti, čiji

Ne u Briselu, nego u Sarajevu

Ne u Briselu, nego u Sarajevu

su zvaničnici sjedili u Briselu, Vijeće za saradnju u jugoistočnoj Evropi smješteno je u srcu regiona - u Sarajevu.

Prvi čovjek Vijeća za saradnju u jugoistočnoj evropi, hrvatski diplomata Hido Bišćević, u ulozi generalnog sekretara RCC-a za sada je zadovoljan.

“Proces tranzicije od Pakta stabilnosti prema novoosnovanom Vijeću za saradnju u jugoistočnoj Evropi je potpuno dovršen. Vijeće je steklo punu samostalnost u obavljanju svojih zadaća i postiglo je potpunu operativnost. Proces upošljavanja i imenovanja iz svih zemalja jugoistočne Evrope je završen. Proces umrežavanja naših stručnjaka sa stučnjacima Evropske komisije je u punom jeku, a proces koordinacije sa vladama u regiji će biti sve intenzivniji”, kaže Bišćević.

Balkan uzima volan u svoje ruke

Bišćević naglašava da “osnivanjem Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi i Vijeća za saradnju kao izvršno-operativnog organa ove političke organizacije, prvi put u istoriji jugoistočne Evrope, dvanaest zemalja regiona je odlučilo da volan svoje saradnje preuzme u svoje ruke. Prvi put je nakon strašnih događanja na Balkanu početkom 90-tih napravljen snažan iskorak od vanjsko-političkog upravljanja sudbinom ovog područja ka regionalnoj odgovornosti i regionalnom vlasništvu nad svojom sudbinom” izjavio je za Radio DW Hido Bišćević.

Prioritene aktivnosti Vijeća za saradnju su socijalna i ekonomska saradnja u regionu, napredak u izgradnji infrastructure i regionalna trgovina. “Sve su ovo pitanja koja mogu proizvoditi i održavati pozitivnu dinamiku u regiji na temelju koje bi se i sva preostala politička pitanja mogla rješavati u boljoj atmosferi”, zaključuje Biščević.