Velika koalicija pred praznom kasom | Politika | DW | 25.10.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Velika koalicija pred praznom kasom

Konzervativna unija i socijaldemokrati nisu samo suočeni sa komplikovanim ishodom saveznih izbora, već i sa nužnošću da saniraju državni budžet.

default

Upravo u ovom poduhvatu, većina građana i vidi legitimitet velike koalicije. Bez neophodnih korekcija, budžetska situacija bi mogla izmaći kontroli. Naime, savezna država godišnje potroši 250 milijardi eura,a poreski prihodi iznose svega 200 milijardi eura. Deficit se pokriva kreditima i prodajom državne imovine. No, i jedan i drugi izvor bi mogli uskoro presušiti. S jedne strane prijeti opasnost da Njemačka ponovo prekorači granice dozvoljenog državnog deficita koje su dogovorene na evropskom nivou što bi moglo izazvati ogromnu novčanu kaznu. Nju ne bi mogle preživjeti ni jedna svezna vlada. Sa druge strane, naredne godine je na dnevnom rdu prodaja poštanskih akcija i akcija Telekoma. Nakon toga, država više nema šta da proda. Znači, mora se promijeniti finansijska politika.

Demohrišćani i socijaldemokrati su se sada dogovorili da zagrizu kiselu jabuku pa će od 2007-me godine morati da bude ušteđeno 35 milijardi eura. Alternativa bi mogla glasiti-povećanje prihoda. To bi značilo da bi se dodatno morale smanjiti socijalne usluge, subvencije i poreske olakšice. Ili bi se morao povećati porez na dodatnu vrijednost, i to za čak 4 procenta. Najvjerovatnije će program sanacije budžeta sadržati oba elementa. Povećanje poreza će samo djelimično biti namjenjeno saniranju budžeta, dok će drugi dio biti namjenjen rasterećenju privrede i zaposlenih.

Ukoliko se sve ovo obistini, neće se moći izbjeći dodatno godišnje zaduživanje države, ali će ta suma biti smanjena na podnošljivih 20 milijardi eura. Taj iznos odgovara sumi koja je pokrivana prodajom državne imovine.

Ma koliko je povećanje poreza u vrijeme oporavka konjukture kontra-produktivno, smanjenje subvencija u određenim branšama je skoro nemoguće zbog prisustva jakih lobija. Te subvencije iznose 127 milijardi eura godišnje.

Povećanje poreza na dodatnu vrijednost bi samo pokrilo onu rupu u budžetu koja će nastati od 2007-me godine, zbog toga što država nema više šta da proda. Istinsko saniranje državnih finansija sigurmno izgleda drugačije.Povrh svega toga , ove će mjere smanjiti ukupnu količinu niovca usmjerenu na konzom što će negativno uticati na ekonomski rast. Velika koalicija bi morala da se prisjeti da je njeno opravdanje u očima građana saniranje državnih finansija što predhodna vlada u njemačkom federalnom sistemu nije mogla učiniti. Stoga bi i demohrišćani i socijaldemokrati morali smoći hrabrosti i konačno odpočeti sa ukidanjem poreskih olakšica. To je jedini put koji se može preporučiti, ukoliko se želi kakvo takvo stabilizovanje državnog budžeta.