1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

UN vlasnik arhive Haškog tribunala

Haški tribunal prema odluci svog osnivača - Vijeća sigurnosti UN-a završit će rad do kraja 2010. godine. Šta će se desiti sa arhivom suda ? To pitanje, uprkos diskusijama, rješavaju isključivo Ujedinjene nacije

default

Arhiva Tribunala je nezaobilazna referenca u rasvjetljavanju zločina

Do ovog trenutka u svjetskoj organizaciji nema konkretnih prijedloga o tome, ali postoji svijest o neprocjenjivoj vrijednosti dokumentarne građe koja je prikupljena u funkciji haških suđenja. Zato su na zahtjev Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, ali i onog za Ruandu, Ujedinjene nacije formirale savjetodavnu komisiju stručnjaka koja treba da ponudi rješenje budućeg smještaja, organizacije i dostupnosti ogromnih arhiva oba suda.

Dokumenti otkrivaju sve aspekte

Kad više ne bude u funkciji suđenja, arhiva Haškog tribunala će istog trenutka, ma gdje bila smještena, postati nezaobilazna referenca u rasvjetljavanju onoga što se zbivalo u posljednjoj deceniji XX stoljeća na tlu bivše Jugoslavije.

Ogroman dokumentarni materijal nije koncentrisan samo na krivicu optuženih, nego na cjelokupna zbivanja u bivšoj Jugoslaviji. Dokumenti otkrivaju sve aspekte tih zbivanja, kraj jednopartijskog sistema, nastanak nacionalnih stranaka, prve višepartijske izbore, raspad bivše Jugoslavije, izbijanje sukoba i formiranje novih država.

Na prvom mjestu su to službeni dokumenti, ali dopunjeni snimcima telefonskih razgovora zvaničnika, njihovim pismima, dnevnicima, govorima, intervjuima.

Stručno obrađen arhiv

Među dokaznim predmetima su i dokumentarni video snimci i bogata fototeka, bez čijeg korištenja nije prošlo gotovo ni jedno suđenje.

Klasifikovana, registrovana i stručno obrađena, samo ta građa je referentna za sva istraživanja sukoba u bivšoj Jugoslaviji, a uz nju su audio i video snimci svake riječi izgovorene na suđenjima u Haškom tribunalu. Ti snimci sačinjavaju drugu ogromnu arhivu, koja je takođe stručno obrađena i već se može u nekim prilikama koristiti.

Šta će biti kad se zatvore vrata sudnicâ Haškog tribunala? Komisija koju vodi Ričard Goldston (Richard Goldstone), bivši glavni tužilac Tribunala, počela je izradu studije o budućnosti haške arhive.

Članovi Komisije, koja je osnovana u oktobru prošle godine, obilaze zemlje regiona U Bosni i Hercegovini su već bili i konsultuju se sa vladama ali i nevladinim organizacijama. Do kraja marta treba da obrazlože svoje zamisli o prerastanju Haškog tribunala u arhiv ili institut. Zato je svaka pretpostavka o tome gdje će biti sjedište arhiva preuranjena. Uz to treba imati na umu da je arhiva vlasništvo Ujedinjenih nacija i da samo svjetska organizacija donosi definitivnu odluku o njenoj sudbini.