U penziju sa 67- šta namjerava Savezna vlada? | Kiosk | DW | 30.11.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kiosk

U penziju sa 67- šta namjerava Savezna vlada?

Komentatori njemačkih dnevnih listova danas pišu o odluci Savezne vlade da se starosna penzija za odlazak u penziju pomjeri 65 na 67 godina.

Duže živjeti, duže raditi

Duže živjeti, duže raditi

Za komentatora lista « LAUSITZER RUNDSCHAU» iz Kotbusa odluka je treba davno biti donešena:

" Zaključak saveznog kabineta popunjava jednu prazninu. I to je dobro. Pa ipak, gorko saznanje da stariji radnici skoro i nemaju mjesta u preduzećima, ipak se time neće jednostavno izbrisati. Tako je zaključak da se u penziju odlazi sa 67 zapravo vrlo blizak programu skraćivanja, jer će generacija iznad 50 godina biti prisiljena napuštati preduzeća i odlaziti što ranije u penziju, uz jasno prihvatanje odbitaka. To da li će se poduzetnici i ubuduće ponašati maćehinski prema starijim generacijama , zavisiće itekako od političkih uvjeta, smatra komentator lista «LAUSITZER RUNDSCHAU» iz Kotbusa. Saglasnost sa odlukom savezne vlade izražava list « SÄCHSISCHEN ZEITUNG» iz Drezdena i piše:

" Princip rasvjetljava jedno: Naime onaj ko duže živi mora i duže raditi. Kada je u pitanju ovaj zaključak vlade, riječ je o rijetkom slučaju da se razmišlja unaprijed o sljedećem izbornom terminu», zaključuje «SÄCHSISCHEN ZEITUNG».

Medjutim, «FRANKFURTER RUNDSCHAU» izražava skepsu da se odlaskom u penziju sa 67 godina može imati sigurnija budućnost: "Ukoliko ljudi duže žive i rade, onda i državnim kasama osiguranja dotiče više novca. Ali, postavlja se i pitanje: da li stvarno ima na raspolaganju posla kojim bi se postojeći sistem držao djelotvornim? I zašto bi postojali izuzetci kod strarosne granice od 67, koja bi jednostrano trebala biti u korist dugogodišnjim osiguranicima? Do sada se ministar za socijalna pitanja oslanjao na nadu. «Promjenu mentaliteta» , prije svega kod poslodavaca, tražio jer Franz Müntefering. Ukoliko bi se ispunila ta njegova želja , i stariji radnici ponovo dobijali posao, sve bi bilo med i mlijeko. Ukoliko ne, i penzija sa 67 i generacija 50 + će najkasnije 2010. godine biti ponovo na probi», zaključuje komentator lista «FRANKFURTER RUNDSCHAU. « Na istu temu piše i «MÜNCHNER MERKUR «:

" Upravo je jaka politika ranijeg odlaska u penziju iz 80- tih godina vodila ka tome da su se preduzeća oslobadjala starijih radnika na račun društva. Viši doprinosti ponovo su doveli do povećanja strarosne granice za penziju, dok će penzija sa 67 i dugi prelazni rokovi proizvesti slične efekte, predvidja komentator lista «MÜNCHNER MERKUR.» Kritički piše MÄRKISCHE ALLGEMEINE iz Potsdama:

« Kada savezna vlada zaključuje penziju sa 67 sigurno ne računa ozbiljno da će ljudi do te starosti i raditi. Više se radi o tome da većina mora računati sa smanjenim penzijama. Tako, a može se reći i , ništa drugačije, zaključuje «MÄRKISCHE ALLGEMEINE ».